Hurra for Ullensaker Husflidslag!


Vi gratulerer Ullensaker Husflidslag med tildelingen av kulturvernprisen 2018 i Ullensaker!

Begrunnelse:
Ullensaker kommunes Kulturvernpris 2018 tildeles Ullensaker husflidslag for deres mangeårige og verdifulle innsats for å bevare, videreføre og formidle tradisjoner innen gamle håndverksteknikker, som er en del av vår immaterielle kulturarv. Videreføring av denne sårbare kunnskapen til nye generasjoner gjennom Ung Husflid og barneaktivitetsdager er et særlig viktig bidrag i denne sammenheng.

Kulturvernprisen består av gravert plakett og ble overrakt under Lokal Kulturuke 2018.