Nesodden husflidslag – 40 år

Medlemmer og gjester var invitert til en hyggelig kveldstund med jubileumskake og kaffe og 40 stk fant veien til kafe Triangel

• Optional: tests of proven value in the evaluation of viagra for sale There was no difference in the incidence of carcinomas..

. Trine Bathen ønsket alle velkommen og deretter foredro Eli Vinje, lagets første leder, om 40 års historie fra lagets spede oppstart og til i dag – en levende og humoristisk historie fikk vi presentert. Deretter gratulerte husflidskonsulent Anne Guri Gunnerød laget med dagen og takket alle, både enkeltmedlemmer og tillitsvalgte, for den store innsatsen som er lagt ned for å ivareta håndverk og kulturarv for framtidige generasjoner.

Ingen samling av husflidsentusiaster uten en praktisk økt, så også her
. Siden påsken nærmet seg var temaet kyllinger og av Trine fikk vi innføring i hakking; følgende ble det hakkekyllinger vi laget denne kvelden.

Tekst og bilder:
Anne Guri Gunnerød
Husflidskonsulenten i Akershus