Fargemagi i husflidslagene 🌈


Høsten er tid for å farge med planter og sopp og aktivitetene er nå på topp i husflidslagene. Vi har fått bilder fra husflidslagene i Lørenskog og Skedsmo som nylig har hatt kurs med plantefarging. Vi kan også opplyse at Skedsmo Husflidslag skal ha soppfargekurs senere i høst, men tiden for å sanke sopp er nå!

I Skedsmo Husflidslag ble det laget 50 forskjellige fargeprøver.