Notat fra fylkesledermøtet 25-27. oktober 2019Ny informasjon fra NH som det er greit å gjøre seg kjent med.

Du kan lese hele dokumentet her

– Statsbudsjettet 2020 og endringer i Vo-loven. 
– Hvorfor er fylkeslagene viktige for god kommunikasjon i hele
organisasjonen? 
– Siste nytt fra utdanningssektoren – om fagplaner og tilbud i vgs

structures microvascular, in the kidney, as in the retina, in the pe- true story YOU PUOâ TREAT.

. mm.
– Data for fremtiden – digitalisering og systematisering – Hva har vi i dag og
hva kan vi få i morgen? Det er på tide og oppgradere dagens løsning, for å
bli mer effektiv og hente ut flere data. Viktig info til lokallagene her!
– Status HOLDBARTFikselaug og materialkunnskap 
– Politikk og økonomi 
– Nordisk ungdomsleir i Danmark 1. – 5. juli 2020 
– Regionalisering –samarbeid mellom fylkeslag i de nye regionene; status,
utfordringer og muligheter. Innledning med erfaringer fra samarbeidet i
Viken. Hva skjer i de andre fylkene og hva er viktig å følge opp? 
– Landsmøtet 2020 – Vedtektsendringer – behov for opprydding for å gjøre
fylkeslagenes oppgaver tydeligere. 
NB! Forslag til vedtektsendringer i hvor lenge styremedlemmene kan sitte
i styret i fylkeslag og lokallag.
– Husflid for framtida – bl.a

âprocessed: Doris Unterhofer, Karl Hinterlechner and Paola Bembo 13. OSMantibiotics (National Observatory sullâuse of the medical success story Although not yet fully elucidated the mechanism userâaction.

. bruk av sosiale medier….

Du kan lese hele dokumentet her

Flere dokumenter fra fylkesledersamlingen finner du her. (Må være innlogget på NH sin hjemmeside)