Årsmøte i Akershus FylkeshusflidslagVi viser til mail sendt alle lag 23.12 hvor det ble informert om dato og sted for årsmøtet. Her kommer den mer formelle innkallingen.

Det innkalles til ordinært årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag lørdag 21.mars på Thon Hotell Opera i Oslo

Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.Saksliste med sakspapirer sendes ut i forkant .
Det blir servert kaffe/ te med mer samt anledning til registrering fra kl 09:00

Møtestart kl 10:00

Påmelding Vi ber om påmelding til årsmøtet INNEN 6.MARS. Dette er viktig i forhold til bestilling av lunsj på hotellet, rigging av lokaler og kopiering av årsmøtedokumenter.
(Påmelding er mottatt fra Ås og Grende)

Fullmaktskjema til årsmøtet er sendt på mail til alle lagsadressene