Info om årsmøte 2020


Det innkalles til ordinært årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag lørdag 5. SEPTEMBER på Thon Hotell Opera i Oslo
Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.
SAKSPAPIRER m/ alle vedlegg ble sendt ut 17.mars til lokallagene.
Det blir servert kaffe/ te med mer samt anledning til registrering fra kl 09:00
Møtestart kl 10:00
Påmelding Vi ber om påmelding til årsmøtet INNEN 21.AUGUST. Dette er viktig i forhold til justering av lunsj på hotellet, rigging av lokaler og kopiering av årsmøtedokumenter.
Vi må be om ny/ oppdatert påmelding fra ALLE lag, da det ikke er sikkert at samme personer har anledning til å komme nå når ny dato er fastlagt. Oversikt over påmeldinger mottatt i mars fulgte med i mail til lagene, så er det litt enklere om ønskelig å bare justere disse.
Fullmaktsskjema
Fullmaktsskjema må sendes oss på mail eller tas med til årsmøtet. For de som ikke har levert, fulgte skjema med i mail som ble sendt lagene.
Vi gjør oppmerksom på at det må foreligge skriftlig melding til årsmøtet om hvem som avgir stemme på vegne av vedkommende lag. Foreligger ikke slik melding har bare leder stemmerett. Dette fordi årsmøtet er åpent for alle medlemmer av tilsluttede lag, utsalg og organisasjoner. Stemmerett har bare lovlig valgte delegater.
Vel møtt.
Med vennlig hilsen for styret  Akershus FylkeshusflidslagJorunn Apeland (tlf 91604536)
www.akershusfhl.no
Med vennlig hilsenAkershus Fylkeshusflidslag