Ny krisepakke for frivillige lag og organsiasjonar er klar. Sjekk om du kan søke. 


En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelige inntektstap fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbruddet.  

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivilligregisteret.  

Der er nå åpnet for å søke.
Søknadsfristen er 15. september.

Les mer om ordningen og søk fra denne siden:
https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

Tilskudd fra Viken og ekstra støtte knyttet til AFs andel av medlemskontingenten


Tilskudd fra Viken og ekstra støtte knyttet til AFs andel av medlemskontingent er nå lagt til betaling til alle.

Gi tilbakemelding dersom beløp iht. vedlagte fil ikke dukker opp på deres bankkonti løpet av de nærmeste dagene. (gjerne på sms – da feriemodus snart senker seg og oppfølging av mail da ikke er veldig hyppig 🙂 )

Med vennlig hilsen

for

Akershus Fylkeshusflidslag

Jorunn Apeland

91604536

—————————————————————————————————-

Vi takker for tilbakemeldingene fra dere vedrørende det enkeltes lokallags økonomiske situasjon pga. Korona.

Styret i Akershus Fylkeshusflidslag har vurdert tilbakemeldingene og vært i dialog med Viken Fylkeskommune i forhold til muligheter for å endre fordelingskriteriene for tilskudd mottatt i 2020 i forhold til 2019 for å styrke lokallagene. 
Tilbakemeldingen fra fylket er at de primært ønsker at vi beholder samme fordeling iht. samme retningslinjer som 2019 – tilskuddet skal gå til aktivitet.  (Mottatt 510′ for 2020 mot 570′ for 2019)

I 2021 vil tilskudd til kultursektoren bli vurdert på nytt basert på ny fylkesstruktur.

Akershus Fylkeshusflidslag har på bakgrunn av dette gjort følgende vedtak i møte nr. 6/20, sak 54, 25.6. 2020:

«Tilskudd fra Viken Fylkeskommune fordeles tilsvarende som i fjor, 80% til lokallag, 20% til fylkeslag»

I tillegg vil AFs andel av medlemskontingenten fra Norges Husflidslag gå direkte til lokallagene»

I henhold til vedtak på årsmøte i fjor er fordeling av medlemskontingent 75/25 lokallag/ fylkeslag. Fordi økonomien i fylkesleddet er solid, valgte vi å endre dette for 2020 med bakgrunn i tilbakemeldingene fra lokallagene som melder om behov for driftsstøtte.

Både tilskudd og ekstra driftsstøtte vil bli utbetalt når vi får oppdatert medlemsliste for 2019 fra Norges Husflidslag. (Tilskudd i fjor ble utbetalt på basis av medlemstall for 2018. Tilskudd for 2020 blir utbetalt på basis av medlemstall for 2019.)

Med vennlig hilsen
styret i
Akershus Fylkeshusflidslag

Info om årsmøte 2020


Det innkalles til ordinært årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag lørdag 5. SEPTEMBER på Thon Hotell Opera i Oslo
Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.
SAKSPAPIRER m/ alle vedlegg ble sendt ut 17.mars til lokallagene.
Det blir servert kaffe/ te med mer samt anledning til registrering fra kl 09:00
Møtestart kl 10:00
Påmelding Vi ber om påmelding til årsmøtet INNEN 21.AUGUST. Dette er viktig i forhold til justering av lunsj på hotellet, rigging av lokaler og kopiering av årsmøtedokumenter.
Vi må be om ny/ oppdatert påmelding fra ALLE lag, da det ikke er sikkert at samme personer har anledning til å komme nå når ny dato er fastlagt. Oversikt over påmeldinger mottatt i mars fulgte med i mail til lagene, så er det litt enklere om ønskelig å bare justere disse.
Fullmaktsskjema
Fullmaktsskjema må sendes oss på mail eller tas med til årsmøtet. For de som ikke har levert, fulgte skjema med i mail som ble sendt lagene.
Vi gjør oppmerksom på at det må foreligge skriftlig melding til årsmøtet om hvem som avgir stemme på vegne av vedkommende lag. Foreligger ikke slik melding har bare leder stemmerett. Dette fordi årsmøtet er åpent for alle medlemmer av tilsluttede lag, utsalg og organisasjoner. Stemmerett har bare lovlig valgte delegater.
Vel møtt.
Med vennlig hilsen for styret  Akershus FylkeshusflidslagJorunn Apeland (tlf 91604536)
www.akershusfhl.no
Med vennlig hilsenAkershus Fylkeshusflidslag

Møbelstoff til Skedsmo Bygdemuseum Huseby


Fin kveld på Tingvold mandag 8. juni med overrekkelse av møbelstoff som vevgruppa har vevd til Huseby. Det skal brukes til å trekke om en sofa og en spisegruppe på Skedsmo bygdemuseum. 
Anne Gunnhild Wøllo fikk velfortjente blomster for god organisering og vevdamene fikk kake som takk for innsatsen. Det er brukt mange timer på planlegging, mønsterrekonstruksjon, renning, oppsett og til slutt veving. 
Juliane fra MIA og Elin Løken orienterte om hva som skjer på Huseby framover og vi er velkomne med aktiviteter på både kulturminnedager og barnas dag. Det er fint å kunne bidra til aktivitet på vårt eget lokale bygdemuseum.

MiA Skedsmo Bygdemuseum Huseby skriver på sin side:
Takk til Skedsmo Husflidslag som har vevd nytt trekk til vår flotte sofa og stoler. Takk også til Huseby gårds venner som har bidratt økonomisk. Vi gleder oss til å se møblene i ny drakt. (Bildet til høyre er fra MiA Skedsmo Bygdemuseum Huseby)

Koronadugnad i Ås Husflidslag


Se bilder nederst!

Ås husflidslag vart kort tid før påske kontakta av representantar frå Ås kommune med spørsmål om laget kunne vera med på å organisere og sy smittevernfrakkar til bruk i helsevesenet i kommunen. Det var stor manko på smittevernfrakkar,  behov var over 300 frakkar.

Dette måtte me jo berre stille oss positive til – i forvissing om at me hadde medlemmar som både kunne og ville stille opp på dugnaden.

Grethe Johnsen frå Frivilligsentralen i kommunen gjorde ein stor innsats med å skaffe stoff til frakkane og kjøpte inn fleire hundre meter stoff og anna utstyr. Me fekk tilsendt eit par mønster som me etter prøvesying modifiserte før me gjekk i gang med klipping og pakking av materialpakkar á fem frakkar. 

I første runde vart det sydd ca. 70 frakkar og når prosjektet var over hadde medlemmar i laget og andre frivillige i kommunen produsert rundt 280  frakkar som kan vaskast og brukast om og om igjen. 

Det var ikkje vanskeleg å få folk til å delta. Nokre sydde 3, mange 5, fleire tok 10 og nokre over 20 frakkar. Det var ikkje få kjøkken, kjeller- og loftstover som vart gjort om til systover medan det stod på. Mange ga uttrykk for at det var godt å få gjera ein innsats for fellesskapet i denne tida. For oss som stod for klipping, pakking og distribusjon var det fint å kome seg ut i lovleg ærend i ei heller stille periode.

I tillegg til Ås Husflidslag deltok Atelier Norderås med Berit Steene Eriksen i spissen og leverte rundt 60 frakkar.

I Ås avis den 30. april takkar ordføraren slik:

Ordfører Ola Nordal sier til Ås Avis at kommunen er takknemlig for alle smittevernfrakkene og all innsatsen frivillige har bidratt med så langt under koronakrisen. 

– Smittevernfrakkene har blitt tatt veldig godt imot. På vegne av Ås kommune vil jeg si tusen takk til alle de som har stått på og jobbet med dette. 

– Kommunen er avhengig av den type engasjement for at Ås skal bli et bra sted, sier Nordal. 

Me i Ås husflidslag satsar på at laget med dette har knytt fleire kontaktar og band til kommunen som begge partar vil nyte godt av, og gjera Ås til ein ennå betre stad å bu.

Ingeborg Hauge Høyland

Ås, 27.05.2020.

Årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag utsettes inntil videre.


Styret i Akershus Fylkeshusfldslag har på styremøte 11. mars vedtatt å utsette årsmøtet (innkalt til 21.3) basert på utviklingen knyttet til Koronaviruset. Norges Husflidslag har idag sendt ut informasjon til alle fylkeslag (se egen lenke). I tillegg kommer det sterke anbefalinger fra helsemyndighetene knyttet til begrensning av møter med mange deltakere. 

Les hele innlegget fra fylkeshusflidslaget her

Les anbefalingen fra Norges Husflidslag her

Årsmøte i Akershus FylkeshusflidslagVi viser til mail sendt alle lag 23.12 hvor det ble informert om dato og sted for årsmøtet. Her kommer den mer formelle innkallingen.

Det innkalles til ordinært årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag lørdag 21.mars på Thon Hotell Opera i Oslo

Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.Saksliste med sakspapirer sendes ut i forkant .
Det blir servert kaffe/ te med mer samt anledning til registrering fra kl 09:00

Møtestart kl 10:00

Påmelding Vi ber om påmelding til årsmøtet INNEN 6.MARS. Dette er viktig i forhold til bestilling av lunsj på hotellet, rigging av lokaler og kopiering av årsmøtedokumenter.
(Påmelding er mottatt fra Ås og Grende)

Fullmaktskjema til årsmøtet er sendt på mail til alle lagsadressene