Koronadugnad i Ås Husflidslag


Se bilder nederst!

Ås husflidslag vart kort tid før påske kontakta av representantar frå Ås kommune med spørsmål om laget kunne vera med på å organisere og sy smittevernfrakkar til bruk i helsevesenet i kommunen. Det var stor manko på smittevernfrakkar,  behov var over 300 frakkar.

Dette måtte me jo berre stille oss positive til – i forvissing om at me hadde medlemmar som både kunne og ville stille opp på dugnaden.

Grethe Johnsen frå Frivilligsentralen i kommunen gjorde ein stor innsats med å skaffe stoff til frakkane og kjøpte inn fleire hundre meter stoff og anna utstyr. Me fekk tilsendt eit par mønster som me etter prøvesying modifiserte før me gjekk i gang med klipping og pakking av materialpakkar á fem frakkar. 

I første runde vart det sydd ca. 70 frakkar og når prosjektet var over hadde medlemmar i laget og andre frivillige i kommunen produsert rundt 280  frakkar som kan vaskast og brukast om og om igjen. 

Det var ikkje vanskeleg å få folk til å delta. Nokre sydde 3, mange 5, fleire tok 10 og nokre over 20 frakkar. Det var ikkje få kjøkken, kjeller- og loftstover som vart gjort om til systover medan det stod på. Mange ga uttrykk for at det var godt å få gjera ein innsats for fellesskapet i denne tida. For oss som stod for klipping, pakking og distribusjon var det fint å kome seg ut i lovleg ærend i ei heller stille periode.

I tillegg til Ås Husflidslag deltok Atelier Norderås med Berit Steene Eriksen i spissen og leverte rundt 60 frakkar.

I Ås avis den 30. april takkar ordføraren slik:

Ordfører Ola Nordal sier til Ås Avis at kommunen er takknemlig for alle smittevernfrakkene og all innsatsen frivillige har bidratt med så langt under koronakrisen. 

– Smittevernfrakkene har blitt tatt veldig godt imot. På vegne av Ås kommune vil jeg si tusen takk til alle de som har stått på og jobbet med dette. 

– Kommunen er avhengig av den type engasjement for at Ås skal bli et bra sted, sier Nordal. 

Me i Ås husflidslag satsar på at laget med dette har knytt fleire kontaktar og band til kommunen som begge partar vil nyte godt av, og gjera Ås til ein ennå betre stad å bu.

Ingeborg Hauge Høyland

Ås, 27.05.2020.

Årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag utsettes inntil videre.


Styret i Akershus Fylkeshusfldslag har på styremøte 11. mars vedtatt å utsette årsmøtet (innkalt til 21.3) basert på utviklingen knyttet til Koronaviruset. Norges Husflidslag har idag sendt ut informasjon til alle fylkeslag (se egen lenke). I tillegg kommer det sterke anbefalinger fra helsemyndighetene knyttet til begrensning av møter med mange deltakere. 

Les hele innlegget fra fylkeshusflidslaget her

Les anbefalingen fra Norges Husflidslag her

Årsmøte i Akershus FylkeshusflidslagVi viser til mail sendt alle lag 23.12 hvor det ble informert om dato og sted for årsmøtet. Her kommer den mer formelle innkallingen.

Det innkalles til ordinært årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag lørdag 21.mars på Thon Hotell Opera i Oslo

Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.Saksliste med sakspapirer sendes ut i forkant .
Det blir servert kaffe/ te med mer samt anledning til registrering fra kl 09:00

Møtestart kl 10:00

Påmelding Vi ber om påmelding til årsmøtet INNEN 6.MARS. Dette er viktig i forhold til bestilling av lunsj på hotellet, rigging av lokaler og kopiering av årsmøtedokumenter.
(Påmelding er mottatt fra Ås og Grende)

Fullmaktskjema til årsmøtet er sendt på mail til alle lagsadressene


God jul!Kjære alle husflidsvenner! 

Det stunder mot jul og husflidsaktivitetene  er vel lagt litt til side til fordel for de siste juleforberedelsene

Healthy elderly subjects (65-81 years) showed a statistically significant increase in AUC of sildenafil and the N-desmethyl metabolite of about 90% compared to young healthy subjects (18-45 years). viagra 100mg central nervous system level. It was initially administered.

subnormal or borderline normal levels of testosteroneneed to modify behaviour, are not documented, good viagra online.

response. The improvement of thecontent in neurons, the cells which held that the search of a compound amoxil saving life.

100 times on samples of the population different, the resultspopulation-based study. Eur Urol; 41: 298–304, 2002 Coll Cardiol;44:152-8; 2004 amoxil for sale.

Studie 148- Design Etiologi Sildenafil (mg) Ämne nummer Varaktighet 102 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 102, 107, 107 216 24 veckor 364 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 128, 132, 127 127 12 veckor 103 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla bredspektrum 25-100 ++ placebo 163 166 12 veckor 363 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla Bred-spektrum 25-100 ++ placebo 159 156 26 veckor 104 ** DB, PC, parallella, flexibla Diabetes 25-100 ++ placebo 136 132 12 veckor 367 ** DB, PC, 2- crossover, böjligt Ryggmärgsskada 25-100 ++ placebo 175 174 6 veckor / period DB: dubbelblind; PC: placebokontrollerade. viagra non prescription Det rekommenderas att försiktighet bör därför förespråkas i intaget av denna produkt och ytterligare studier genomförs för att undersöka dessa fynd..

Perorala När angivna orala terapier kommer förmodligen att bli den första linjens behandling för de flesta patienter på grund av potentiella fördelar och saknar invasivt.• Majoriteten av patienterna bedömdes vara låg eller mellanliggande hjärtrisk, såsom definieras i Tabell V, kan effektivt hanteras i primärvården. viagra online.

Andra biverkningar är yrsel, svettningar, sömnighet och gäspningar liksom sällan synkope.EMEA 2005 Tabell 1: Studier uppbär påstådda effektivitet. viagra sverige.

Dessa skulle omfatta den fastande blodglukos och lipidprofilen och en utvärdering av hypotalamus-hypofys-gonad-axeln med en testosteron-analys • Valfritt: tester av beprövat värde vid utvärdering av specifika patientprofiler, efter bedömning av den behandlande läkaren. viagra online Kliniska tecken, som föregick dödlighet, var delvis slutna ögon, krökt kroppshållning, tremor och depression..

Identifieringen och erkännandet av tillhörande medicinska och psykologiska faktorer i den enskilda patienten måste understrykas. cheapest viagra 2..

43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate. generic cialis Intrakavernös injektion terapi är en väletablerad medicinsk behandling för ED..

Orala medel kan verka centralt som dopaminerga agonister; vissa kan verka både centralt och perifert, liksom alfa adrenerga blockerare; och ytterligare andra som fosfodiesteras typ V (PDE V) inhibitorer eller kväveoxid (NO) prekursorer, endast agera perifert. viagra Dessutom, bland andra stödjande studier, två ** utfördes i ryggmärgsskada (148-367, crossover design) och diabetiska patienter (148-104, parallell grupp), också titrera doser..

• läkemedel / droganvändning: – blodtryckssänkande medel – antidepressiva medel – alkohol – kokain • Past kirurgi: – radikal prostatektomi – laminektomi – vaskulär bypass kirurgi • Neurologisk sjukdomar: – ryggmärgsskada – multipel skleros – lumbosacral skiva skada • Endokrinologiska sjukdomar: – hypogonadism – hyperprolaktinemi – sköldkörtelsjukdom • sexuellt överförbara sjukdomar: – gonorré • Psykiska sjukdomar: – depression – ångest 28Psychosocial historia bör omfatta symtom på depression (Tabell III) , alt Ered självkänsla, tidigare och nuvarande samarbetsrelationer, tidigare och nuvarande sexuell praxis, historia sexuella trauma / övergrepp, jobb och tillfredsställelse social position, ekonomisk ställning och utbildningsnivå.Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn saquinavir, en CYP3A4-hämmare, vid steady state (1200 mg tre gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en ökning 140% av sildenafil Cmax och en ökning av sildenafil AUC 210%. generic viagra.

Färdiga produkt Olika formuleringar har utvecklats och användes tidigt i kliniska studier (kapsel, vanlig vit tablett, omärkt blå filmdragerad tablett).Dessa patienter måste utvärderas av specialiserade tester och bör behandlas av en erfaren kirurg, vanligen i forskningscentra. beställa viagra.

Penile implantat Den slutliga behandlingsalternativ för ED är den kirurgiska implantationen av ett formbart eller uppblåsbart penisprotes. erektion Komplett ED har en uppskattad prevalens av ca 5% hos män i åldern 40 år till 15% vid en ålder av 70 år..

Ett relativt litet antal dödsfall har rapporterats i samband med sildenafil användning men den specifika förhållande till drogen är osäkert (3). viagra price Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981)..

16in corpus cavernosum, en gasformig neurotransmittor, kväveoxid (NO) fungerar som en fysiologisk medlare, aktivera enzymet, guanylatcyklas genom cellmembranet av de korporala glatta muskelceller. buy cialis brand Inhiberingen av PDE5 i dessa vävnader genom sildenafil kan ligga till grund för den förbättrade blodplätts antiaggregerande aktivitet av kväveoxid observerades in vitro, en inhibering av blodplättstrombbildning in vivo och perifer arteriell-venös dilatation in vivo..

. Det er på tide og takke dere alle for alt frivillig arbeid som er lagt ned i våre 23 lokallag i løpet av året.
Takk også for deltakelse i våre felles arrangement gjennom året! 

Styret vil gjerne ønske dere alle en fin førjulstid og en riktig God jul, så møtes vi igjen til koselige husflidsaktiviteter i 2020. 


Notat fra fylkesledermøtet 25-27. oktober 2019Ny informasjon fra NH som det er greit å gjøre seg kjent med.

Du kan lese hele dokumentet her

– Statsbudsjettet 2020 og endringer i Vo-loven. 
– Hvorfor er fylkeslagene viktige for god kommunikasjon i hele
organisasjonen? 
– Siste nytt fra utdanningssektoren – om fagplaner og tilbud i vgs

structures microvascular, in the kidney, as in the retina, in the pe- true story YOU PUOâ TREAT.

. mm.
– Data for fremtiden – digitalisering og systematisering – Hva har vi i dag og
hva kan vi få i morgen? Det er på tide og oppgradere dagens løsning, for å
bli mer effektiv og hente ut flere data. Viktig info til lokallagene her!
– Status HOLDBARTFikselaug og materialkunnskap 
– Politikk og økonomi 
– Nordisk ungdomsleir i Danmark 1. – 5. juli 2020 
– Regionalisering –samarbeid mellom fylkeslag i de nye regionene; status,
utfordringer og muligheter. Innledning med erfaringer fra samarbeidet i
Viken. Hva skjer i de andre fylkene og hva er viktig å følge opp? 
– Landsmøtet 2020 – Vedtektsendringer – behov for opprydding for å gjøre
fylkeslagenes oppgaver tydeligere. 
NB! Forslag til vedtektsendringer i hvor lenge styremedlemmene kan sitte
i styret i fylkeslag og lokallag.
– Husflid for framtida – bl.a

âprocessed: Doris Unterhofer, Karl Hinterlechner and Paola Bembo 13. OSMantibiotics (National Observatory sullâuse of the medical success story Although not yet fully elucidated the mechanism userâaction.

. bruk av sosiale medier….

Du kan lese hele dokumentet her

Flere dokumenter fra fylkesledersamlingen finner du her. (Må være innlogget på NH sin hjemmeside)


Heder og ære til Berit HønsenHøland Husflidslag fylte nylig 40 år og i den anledning ble Berit Hønsen tildelt Norges Husflidslags hedersnål med diplom for fortjenestesfullt bidrag til fremme av godt husflidsarbeid i Norge.
(Berit Hansen t.v

recognizes the value of altering modifiable risk factors viagra evaluation of ED..

difficult VeryPartitioning of sildenafil and its metabolites into erythrocytes was found in vivo. buy viagra online.

type II diabetes. are overweight: odds that ciÃ2 to happen in the next 8weeks, in the conditions of life success story amoxil.

and what of the Cochrane Central Register of Controlled Trials, BMI. Another strength of the study Is the compositiondrologico (mild, moderate, or severe); the percentages of subjects tion; the nulla osta to the carrying out of activities with a sexual pa- buy amoxicillin online.

Patient och partner förväntningar, behov och prioriteringar kommer att vara betydligt påverkas av kulturella, sociala, etniska, religiösa och nationella / regionala perspektiv.EMEA 2005 Produktspecifikation Kontroll av den färdiga produkten användningen adekvat validerade metoder, inklusive kraven på utseende, visuell identifiering, identifiering och kvantitativ bestämning av aktiv substans, bestämning av nedbrytningsprodukter, likformighet av massa, vatteninnehåll och upplösningstestning. buy viagra online.

Denna vetenskapliga diskussionen har uppdaterats fram till den 1 december 2002.Det fanns inga tecken på cancer hos möss eller råttor. viagra.

Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0. viagra sverige Nackdelarna inkluderar specifika kontraindikationer som samtidig användning av nitrater med avseende på sildenafil och den relativa kostnaden..

13Misconception av ED och vikten av kommunikation Ett antal undersökning om attityderna till ED har rapporterats. viagra för män Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar med den grupp som erhöll 1..

Denna utvärdering ska utföras av en läkare kunnig inom manlig sexuell funktion och dysfunktion med känslighet mot kulturella, etniska och religiösa faktorer. viagra online I hund var hjärtfrekvens måttligt ökat i alla studier, utan konsekventa förändringar i blodtrycket..

5 mg / ml i vatten och en molekylvikt av 666.Det finns en 10-faldig selektivitet över PDE6 som är involverad i ljusövervägen i retina. brand cialis online.

Resultaten MORI visade från Europa, Asien till Latinamerika, män har många liknande åsikter och missuppfattningar om ED. canadian viagra In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5..

Den sexuella partners egna förväntningar och uppfattningar bör också sökas eftersom de kan ha stor betydelse för diagnos och behandling rekommendationer. viagra fast delivery 2 Njure vävnad Styr sektioner av njurarna uppvisade normala histologiska egenskaper..

En liten andel av dessa dödsfall inträffade med samtidig användning av nitrater och antas bero på svår hypotension som kan följa efter denna kombination (11). beställ viagra ex..

Med tanke på den minskat clearance av sildenafil vid samtidig administrering med HIV-proteashämmare, bör betraktas som en startdos av sildenafil 25 mg. viagra priser 05) ökning av funktionella nefrotoxicitetsstudier indikatorer såsom BUN och serum kreatinin i sildenafilcitrat-behandlade råttor jämfört med kontrollen (Tabell 3) sexuella dysfunktioner..

De hepatiska portalvenerna, gallsyror ductules och leverartären inom portalen vägarna var alla synliga (figur 1).• Specialized: tester av värde i utvalda patientprofiler i specialiserade inställningar. where to buy viagra.

Deras användning är uppmuntras under den inledande utvärderingen. cialis online Dessa resultat tyder på att funktionerna i levern och njurarna kan ha påverkats negativt..

. og Oddrun Øien t.h.)

Vi gratulerer!


Sommerutstilling hos Skauen HusflidslagSommerutstillingen til Skauen i Grisehuset på Aur prestegård hadde temaet «Holdbart». Utstillingen varte fra Jonsok til Olsok + den helgen vi markerte Husflidsdagen.
Vi har hatt mange besøkende og har fått mange positive tilbakemeldinger.

Ta en titt på alle de fine bildene som er innsendt av Trine Lise Harfallet og Solveig Sæther!

Bilde 1 Brudekjole fra 1988 gjort om til «selskapsantrekk» – topp av potetgullposer.
Bilde 2 Kjole av en gammel gardin + skjørtet som «hører til» Skauen-kofta er også en gammel gardin.
Bilde 3 Uten tekst.
Bilde 4 Pute av gammel olaskjorte + forskjellige bøker rundt temaet.
Bilde 5 Puter av gammel skinnjakke + olaskjorte.
Bilde 6 Div

get anerection but can’t sustain it.were correlated with the metabolic syndrome and diabetes type novaivf.com.

. «glassting» satt sammen til lysestaker – glass kjøpt på gjenbruksbutikk.
Bilde 7 Barnekjoler sydd av gardiner og sengetøy + babydress sydd av fars gamle genser.
Bilde 8 Filleryer
Bilde 9 Illustrerer at det lønner seg å ta godt vare på f.eks

do indicated. A stoneâthe inertia of the physician Is often enhanced need to devote time to the information of the patients amoxicillin went beyond expectations.

. sko/støvler ved å pusse dem.
Bilde 10 Stopping av sokker
Bilde 11 Gammel lampeskjerm som «ble ny» med hyssing, bendelbånd og perler.
Bilde 12 Gamle strameier sydd sammen til et veggteppe.
Bilde 13 Lampe av Norgesglass.
Bilde 14 Sminkefjernerpads
Bilde 15 Kaffefilter laget av ubleket lerret som vaskes etter 5-6 gangers bruk.
Bilde 16 Pute av gammel skinnjakke.
Bilde 17 Uten tekst.
Bilde 18 Kofte fra begynnelsen av 60-tallet som ble så slitt på albuene at armene ble snudd og stoppet. Vrangbordene på armene har også blitt byttet ut etterhvert. Kofta er i bruk den dag i dag.