Hurra for Hemnes Husflidslag!


 Hemnes husflidslag har endelig fått nye lokaler som vi leier.

Vi skal snart ha en offisiell åpning!
Fordi vi ikke skal dele lokal med andre lag eller foreninger skal vi samle alle våre aktiviteter under et tak.
Det vil bli satt av areal til vever, strikkekafeer, butikk, møtelokaler, alle våre ringer og Ung Husflid.
Bygningen er godt eksponert for skole, kafébrukere, lokale bedrifter, forbikjørende og idrettslag med potensialet for mer rekrutering.
Bilde: Gutta i husflidslaget river opp det gamle gulvet i banklokalet før vi pusset opp.
Torunn Stillingen Hegdal

Kurs uten lærer – endringer i reglene for tilskudd fra 2018 – Studieforbundet kultur og tradisjon


Studieforbundet har fra januar 2018 en endring i timesatsen for kursstøtte og i rammer for kurs uten lærer/læringsverksted. Endringen gjelder også allerede innvilget kurs for 2018.

Illustrasjon fremsiden 3
Kursstøtten i Studieforbundet har tydelige rammer for tildeling. Den skal bidra til å redusere kostnadene for den enkelte deltaker, samt gjøre det mulig for arrangørlagene å øke kvaliteten på opplæringen ved for eksempel bruk av en eller flere lærere, i en organisert og strukturert undervisning.

Kurs uten lærer/læringsverksteder er uten tvil gode opplæringsarenaer. Det kan imidlertid være vanskelig å argumentere for utstrakt bruk av kursstøtte til disse, i forhold til rammene for tilskuddet. Særlig fordi denne opplæringsarenaen har lave kostnader for den enkelte deltaker.

Tilskudd til studieforbundene har de siste årene vært under press, og det kan se ut som ordningen har redusert legitimitet. Studieforbundet ønsker derfor et skjerpet fokus på læringsutbytte, og Studieforbundet har på styremøte i desember vedtatt å

1) innføre begrepet læringsverksted som erstatning for kurs uten lærer/studiering uten lærer, med flatt tilskudd på kr 500,- (uavhengig av timetallet og uten krav til dokumentasjon på utgifter.)

2) øke kursstøtte til kr 95,- per time for kurs med lærer

3) videreføre kursstøtte på kr 30,- per time for kurstimer uten lærer (bare i kombinasjon med kurstimer med lærer)

For å få godkjent læringsverksted-støtte må disse kriteriene oppfylles:

  1. læringsverkstedet har et kjent og definert læringsmål
  2. det er åpent for alle
  3. det foregår aktiv kunnskapsoverføring ved bevisst holdning fra arrangør
  4. det bidrar til å bekjempe utenforskap
  5. navnet og markedsføring av læringsverkstedet må speile at dette er opplæring
  6. deltakerne må vite at de deltar i et læringsfelleskap

Læringsverksted følger ellers samme føringer som andre kurs for frammøte, alder og antall deltakere.

Dere finner mer informasjon om kursstøtte på Studieforbundet sin nettside www.kulturogtradisjon.no og i Veiledning til kursstøtte. Veiledningen finner dere også på nettet, eller ta kontakt, så sender vi den.
Om dere lurer på noe, så ta kontakt med oss på epost: post@kulturogtradisjon.no eller på telefon 61217750

Med vennlig hilsen Studieforbundet kultur og tradisjon

Source: Kurs uten lærer – endringer i reglene for tilskudd fra 2018 – Studieforbundet kultur og tradisjon

Oppegård Husflidslag feiret også sitt 40-års jubileum


Jubileumsmarkeringa til Oppegård Husflidslag som fylte 40 år den 19. januar

Oppegård Husflidslag feiret fredag 19. januar 2018 sitt 40 års jubileum (på stiftelsesdatoen) med jubileumsmiddag for medlemmene på restaurant Gamle Tårnhuset på Kolbotn. Du skulle sett så mange bunadskledde damer – et vakkert skue!
I anledning jubileet åpnet vi lørdag 13. januar en 40 års jubileumsutstilling i Biblioteksgalleriet i Kolben, Oppegårds kommunes kulturhus. Utstillingen speiler lagets virksomhet gjennom 40 år. Her vises gjenstander i treskjæring, lappeteknikk, billedvev, veving, søm, toving, knipling osv. De utstilte gjenstandene er samtlige laget av medlemmene i løpet av disse 40 årene. Videre vises det fotografier fra aktiviteter gjennom årene – aktiviteter som viser både barn og unge. Utstillingen står til og med mandag 6. februar. Åpningstider følger Bibliotekets åpningstider. Det er til enhver tid noen fra Oppegård Husflidslaget tilstede.

Bildet viser fra v. Kari Rød, leder i laget og Kjellaug Hafredal, første leder av laget.
Foto: Anne Guri Gunnerød

Laget ble stiftet etter initiativ fra husflidsinteresserte damer i den tids Husmorlag. Husmorlagene hadde i stiftelsesåret 1978 (og tidligere) husmorlag i hver skolekrets i Oppegård kommune. Ideen med eget husflidslag i Oppegård var også at husflidsinteresserte fra Oppegård kommune nå skulle ha ett sted å samles. Det var i en periode snakk om å danne Husflidslag sammen med Ski, men dette ble etter hvert droppet. Følgelig ble det stiftet husflidslag også i Ski den 19. januar 1978. En stor dag for Akershus Fylkeshusflidslag som fikk to nye lag på samme dato/år. (Hva dette vil bety i forbindelse med kommunesammenslåing fra 2020 vites ikke…)
Kari Rød, leder

Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer med de 40 årene og ønsker laget en god og aktiv framtid!

Ski Husflidslag feiret sitt 40-års jubileum


Ski Husflidslags 40 års jubileum ble feiret med middag på Waldemarhøy  lørdag den 20. januar
Alle foto: Anne Guri Gunnerød

Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer med de 40 årene og ønsker laget en god og aktiv framtid!

Første bilde: Bildet viser Torill Krogh, leder av laget og Anne Marie Gulbrandsen som ble tildelt Norges Husflidslags Hedersnål i gull med diplom og som også ble utropt som æresmedlem av Ski Husflidslag denne kvelden.

Jubileumskaken

 

Jubileumsutstilling i Oppegård Husflidslag


Oppegård Husflidslags 40 års jubileumsutstilling kan du se i Biblioteksgalleriet, Kolben kulturhus på Kolbotn.

Utstillingen viser et bredt utvalg av hva laget har holdt på med og ikke minst laget i løpet av de 40 årene laget har eksistert. Laget ble stiftet 19. januar 1978.

Utstillingen er åpen i Bibliotekets åpningstider, fra og med lørdag 13 januar til og med mandag 5 februar. Oppegård Husflidslags ringer vil i denne perioden i all hovedsak finne sted i Biblioteksgalleriet. Vi ønsker velkommen til en hyggelig stund. Ta gjerne med et håndarbeide eller bare kom!

Vennlig hilsen
for Oppegård Husflidslag
Kari Rød

Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer Oppegård Husflidslag  og oppfordrer alle husflidsinteresserte å se den fine utstillingen!

Her er noen bilder fra åpningen:

Astrid M.L. Vereide åpner utstillingen

Noen av de store dukene vevet i lagets vevstue.

Lappeteknikk – log cabin. Billedvev i midten. Bilde med sjømotiv – frihåndsquiltet etter eget mønste (eller helst uten mønster).

Bildet over viser lappeteknikk utført i silke, under: Bilde med avisintervju fra lagets 25 års jubileum. Lappeteknikk juletreteppe laget i 2017. I glassmonteren vises kniplinger av Elisabeth Bjørklund Bøhler.

Fra utstillingen, stoffnettene sydde laget på bestilling fra Biblioteket for noen år siden. Nettene er til salgs på biblioteket.

Det er også satt opp en liten vev – vevebredde maks 70 cm – på utstillingen. Her er rent til en løper i kypert.
Planen er at de som har lyst kan få prøve å veve.

 

 

Førjulsinfo fra fylkeshusflidslaget


Hei alle lokallag!

Jeg regner med at det er en travel tid for dere nå med julemarkeder, juleverksteder og julemøter. Noen er ferdige og noen midt i løypa. Det er imponerende å se det enorme dugnadsarbeidet som utføres i disse dager!

Ikke minst er det hyggelig å se at kvalitetsprodukter fra flittige husflidshender både imponerer og selger.
Stor takk til dere alle!
Det har jo vært mye snakk om kutt i statsbudsjettet til frivillige organisasjoner, men takket være en imponerende innsats fra NH sentralt, fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon og fra fylkeslagene ble dette heldigvis ikke noe av. Hos oss var det nestleder Jorun Apeland som tok på seg oppgaven med å ringe politikere for å påvirke. Følgende takkemail kom:
Hurra – Studieforbundskuttet – er kutta!  
I går kveld var det klart at Venstre og KRF fekk gjennomslag for ikkje å kutte tilskotet til Studieforbunda med 22,5 millionar.
Fleire av dei andre opposisjonspartia hadde også ei reversering av kuttet i sine alternative budsjett.
 
De har verkeleg bidrege til på forhindre kuttet gjennom kontakt med lokale og regionale politikarar, oppslag i media og synleggjering av kor viktig opplæring og VO-tilskotet er for lokalt kulturarbeid og ivaretaking av kulturarven.  Tusen takk for innsatsen!
 
Med venleg helsing
Torunn Elise Kveen
Prosjektleiar
Studieforbundet kultur og tradisjon

Så til litt info om det som kommer 

  • Dato for årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag er satt til 17. mars 2018. Det vil bli avholdt på Thon Hotel Triaden – Lørenskog.
  • Ledermøtet som først ble annonsert i januar ble etter råd på medarbeidersamlingen flyttet til etter årsmøtene. Ny dato er satt til 14. april 2018. Sted ikke fastsatt enda.
  • Så minner vi om  tekst og bilder til fylkeslagets årsmelding. Frist for å sende inn dette er 9. februar 2018, men send det gjerne før om det går. Mal for rapporteringen.
Lokallagenes årsmeldinger skal snart skrives og vi har fått en oversikt over medlemsantall per 01.11.17 fra Sverre Valdal i Norges Husflidslag. Det er disse tallene vi vil legge til grunn i vår årsmelding.
Så ønsker vi dere alle en fin førjulstid!
Med vennlig hilsen

Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
Mobil: 992 32 919 eller privat 900 56 725
www.akershusfhl.no

Bli med på historiens første Læringsfestival i Akershus!


I forbindelse med de landsomfattende Læringsdagene for voksne i uke 42, arrangerer Voksenopplæringsforbundet i Akershus en LÆRINGSFESTIVAL i samarbeid med studieforbund og medlemsorganisasjoner tirsdag 17.oktober.

Stedet er Skedsmo videregående skole, og vi starter kl.17.  

Det blir en ettermiddag og kveld spekket med interessante kurs og aktiviteter.

Her kan du lese mer om arrangementet:    (Facebook)     https://www.facebook.com/events/268620973613147

(Twitter)  www.twitter.com/VOFOakershus

(Pdf-fil)  Program

og her kan du melde deg  på :   http://bit.ly/2h0iTBD

Vær rask for her er det mange flotte og attpåtil  gratis kurs, men det er begrense plass!

 

 

Temakveld i Grende Husflidslag 18. september


Grende Husflidslag inviterer alle til temamøtet 18. september 2017. De har et interessant program som det kan være vel verdt å få med seg.

Husflidskonsulenten, Anne Guri Gunnerød, vil bl.a. snakke om frivillighetsarbeid, ivaretakelse av nye medlemmer og stille spørsmålet: «Hva mener du bør være organisasjonens neste satsningsområde når ULL-prosjektet avsluttes i 2018?.»

Klikk på lenken under for å se innbydelsen.

Innbydelse

Invitasjon til medarbeiderkurs


Styret i Akershus Fylkeshusflidslag har den glede å kunne inviterer til medarbeiderkurs

Invitasjonen er også sendt på mail til alle lokallagene.

Tidspunkt:       Lørdag 14. oktober – registrering og kaffe fra klokka 09:00.   Dagsorden

 Sted:               Quality hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten. (Rett ved Hvam-krysset på E6)

 Pris:                Akershus Fylkeshusflidslag ønsker i år å tilby medarbeiderkurset og middagen gratis, men det
forutsetter bindende påmelding til middagen.

 Påmelding:     Til:  akershusfhl@gmail.com   Påmeldingsskjema.

Hvordan komme til Olavsgaard?

– God parkering på området.
– Buss 331 går direkte fra Oslo Bussterminal til Olavsgaard.
– Buss 842 går direkte fra Lillestrøm Bussterminal (rett ved jernbanestasjonen).

Frist for påmelding:   Fredag 29. september 2017
Benytt påmeldingsskjemaet, eller før de samme opplysningene inn i en mail.
Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Anne Marie Madssveen –mobil privat 900 56 725

Med vennlig hilsen

Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
Mobil: 992 32 919 / 900 56 725
www.akershusfhl.no