Oppegård Husflidslag feiret også sitt 40-års jubileum


Jubileumsmarkeringa til Oppegård Husflidslag som fylte 40 år den 19. januar

Oppegård Husflidslag feiret fredag 19. januar 2018 sitt 40 års jubileum (på stiftelsesdatoen) med jubileumsmiddag for medlemmene på restaurant Gamle Tårnhuset på Kolbotn. Du skulle sett så mange bunadskledde damer – et vakkert skue!
I anledning jubileet åpnet vi lørdag 13. januar en 40 års jubileumsutstilling i Biblioteksgalleriet i Kolben, Oppegårds kommunes kulturhus. Utstillingen speiler lagets virksomhet gjennom 40 år. Her vises gjenstander i treskjæring, lappeteknikk, billedvev, veving, søm, toving, knipling osv. De utstilte gjenstandene er samtlige laget av medlemmene i løpet av disse 40 årene. Videre vises det fotografier fra aktiviteter gjennom årene – aktiviteter som viser både barn og unge. Utstillingen står til og med mandag 6. februar. Åpningstider følger Bibliotekets åpningstider. Det er til enhver tid noen fra Oppegård Husflidslaget tilstede.

Bildet viser fra v. Kari Rød, leder i laget og Kjellaug Hafredal, første leder av laget.
Foto: Anne Guri Gunnerød

Laget ble stiftet etter initiativ fra husflidsinteresserte damer i den tids Husmorlag. Husmorlagene hadde i stiftelsesåret 1978 (og tidligere) husmorlag i hver skolekrets i Oppegård kommune. Ideen med eget husflidslag i Oppegård var også at husflidsinteresserte fra Oppegård kommune nå skulle ha ett sted å samles. Det var i en periode snakk om å danne Husflidslag sammen med Ski, men dette ble etter hvert droppet. Følgelig ble det stiftet husflidslag også i Ski den 19. januar 1978. En stor dag for Akershus Fylkeshusflidslag som fikk to nye lag på samme dato/år. (Hva dette vil bety i forbindelse med kommunesammenslåing fra 2020 vites ikke…)
Kari Rød, leder

Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer med de 40 årene og ønsker laget en god og aktiv framtid!

Ski Husflidslag feiret sitt 40-års jubileum


Ski Husflidslags 40 års jubileum ble feiret med middag på Waldemarhøy  lørdag den 20. januar
Alle foto: Anne Guri Gunnerød

Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer med de 40 årene og ønsker laget en god og aktiv framtid!

Første bilde: Bildet viser Torill Krogh, leder av laget og Anne Marie Gulbrandsen som ble tildelt Norges Husflidslags Hedersnål i gull med diplom og som også ble utropt som æresmedlem av Ski Husflidslag denne kvelden.

Jubileumskaken

 

Jubileumsutstilling i Oppegård Husflidslag


Oppegård Husflidslags 40 års jubileumsutstilling kan du se i Biblioteksgalleriet, Kolben kulturhus på Kolbotn.

Utstillingen viser et bredt utvalg av hva laget har holdt på med og ikke minst laget i løpet av de 40 årene laget har eksistert. Laget ble stiftet 19. januar 1978.

Utstillingen er åpen i Bibliotekets åpningstider, fra og med lørdag 13 januar til og med mandag 5 februar. Oppegård Husflidslags ringer vil i denne perioden i all hovedsak finne sted i Biblioteksgalleriet. Vi ønsker velkommen til en hyggelig stund. Ta gjerne med et håndarbeide eller bare kom!

Vennlig hilsen
for Oppegård Husflidslag
Kari Rød

Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer Oppegård Husflidslag  og oppfordrer alle husflidsinteresserte å se den fine utstillingen!

Her er noen bilder fra åpningen:

Astrid M.L. Vereide åpner utstillingen

Noen av de store dukene vevet i lagets vevstue.

Lappeteknikk – log cabin. Billedvev i midten. Bilde med sjømotiv – frihåndsquiltet etter eget mønste (eller helst uten mønster).

Bildet over viser lappeteknikk utført i silke, under: Bilde med avisintervju fra lagets 25 års jubileum. Lappeteknikk juletreteppe laget i 2017. I glassmonteren vises kniplinger av Elisabeth Bjørklund Bøhler.

Fra utstillingen, stoffnettene sydde laget på bestilling fra Biblioteket for noen år siden. Nettene er til salgs på biblioteket.

Det er også satt opp en liten vev – vevebredde maks 70 cm – på utstillingen. Her er rent til en løper i kypert.
Planen er at de som har lyst kan få prøve å veve.

 

 

Førjulsinfo fra fylkeshusflidslaget


Hei alle lokallag!

Jeg regner med at det er en travel tid for dere nå med julemarkeder, juleverksteder og julemøter. Noen er ferdige og noen midt i løypa. Det er imponerende å se det enorme dugnadsarbeidet som utføres i disse dager!

Ikke minst er det hyggelig å se at kvalitetsprodukter fra flittige husflidshender både imponerer og selger.
Stor takk til dere alle!
Det har jo vært mye snakk om kutt i statsbudsjettet til frivillige organisasjoner, men takket være en imponerende innsats fra NH sentralt, fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon og fra fylkeslagene ble dette heldigvis ikke noe av. Hos oss var det nestleder Jorun Apeland som tok på seg oppgaven med å ringe politikere for å påvirke. Følgende takkemail kom:
Hurra – Studieforbundskuttet – er kutta!  
I går kveld var det klart at Venstre og KRF fekk gjennomslag for ikkje å kutte tilskotet til Studieforbunda med 22,5 millionar.
Fleire av dei andre opposisjonspartia hadde også ei reversering av kuttet i sine alternative budsjett.
 
De har verkeleg bidrege til på forhindre kuttet gjennom kontakt med lokale og regionale politikarar, oppslag i media og synleggjering av kor viktig opplæring og VO-tilskotet er for lokalt kulturarbeid og ivaretaking av kulturarven.  Tusen takk for innsatsen!
 
Med venleg helsing
Torunn Elise Kveen
Prosjektleiar
Studieforbundet kultur og tradisjon

Så til litt info om det som kommer 

  • Dato for årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag er satt til 17. mars 2018. Det vil bli avholdt på Thon Hotel Triaden – Lørenskog.
  • Ledermøtet som først ble annonsert i januar ble etter råd på medarbeidersamlingen flyttet til etter årsmøtene. Ny dato er satt til 14. april 2018. Sted ikke fastsatt enda.
  • Så minner vi om  tekst og bilder til fylkeslagets årsmelding. Frist for å sende inn dette er 9. februar 2018, men send det gjerne før om det går. Mal for rapporteringen.
Lokallagenes årsmeldinger skal snart skrives og vi har fått en oversikt over medlemsantall per 01.11.17 fra Sverre Valdal i Norges Husflidslag. Det er disse tallene vi vil legge til grunn i vår årsmelding.
Så ønsker vi dere alle en fin førjulstid!
Med vennlig hilsen

Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
Mobil: 992 32 919 eller privat 900 56 725
www.akershusfhl.no

Bli med på historiens første Læringsfestival i Akershus!


I forbindelse med de landsomfattende Læringsdagene for voksne i uke 42, arrangerer Voksenopplæringsforbundet i Akershus en LÆRINGSFESTIVAL i samarbeid med studieforbund og medlemsorganisasjoner tirsdag 17.oktober.

Stedet er Skedsmo videregående skole, og vi starter kl.17.  

Det blir en ettermiddag og kveld spekket med interessante kurs og aktiviteter.

Her kan du lese mer om arrangementet:    (Facebook)     https://www.facebook.com/events/268620973613147

(Twitter)  www.twitter.com/VOFOakershus

(Pdf-fil)  Program

og her kan du melde deg  på :   http://bit.ly/2h0iTBD

Vær rask for her er det mange flotte og attpåtil  gratis kurs, men det er begrense plass!

 

 

Temakveld i Grende Husflidslag 18. september


Grende Husflidslag inviterer alle til temamøtet 18. september 2017. De har et interessant program som det kan være vel verdt å få med seg.

Husflidskonsulenten, Anne Guri Gunnerød, vil bl.a. snakke om frivillighetsarbeid, ivaretakelse av nye medlemmer og stille spørsmålet: «Hva mener du bør være organisasjonens neste satsningsområde når ULL-prosjektet avsluttes i 2018?.»

Klikk på lenken under for å se innbydelsen.

Innbydelse

Invitasjon til medarbeiderkurs


Styret i Akershus Fylkeshusflidslag har den glede å kunne inviterer til medarbeiderkurs

Invitasjonen er også sendt på mail til alle lokallagene.

Tidspunkt:       Lørdag 14. oktober – registrering og kaffe fra klokka 09:00.   Dagsorden

 Sted:               Quality hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten. (Rett ved Hvam-krysset på E6)

 Pris:                Akershus Fylkeshusflidslag ønsker i år å tilby medarbeiderkurset og middagen gratis, men det
forutsetter bindende påmelding til middagen.

 Påmelding:     Til:  akershusfhl@gmail.com   Påmeldingsskjema.

Hvordan komme til Olavsgaard?

– God parkering på området.
– Buss 331 går direkte fra Oslo Bussterminal til Olavsgaard.
– Buss 842 går direkte fra Lillestrøm Bussterminal (rett ved jernbanestasjonen).

Frist for påmelding:   Fredag 29. september 2017
Benytt påmeldingsskjemaet, eller før de samme opplysningene inn i en mail.
Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Anne Marie Madssveen –mobil privat 900 56 725

Med vennlig hilsen

Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
Mobil: 992 32 919 / 900 56 725
www.akershusfhl.no

Jubileumsfest og jubileumstale


Akershus Fylkeshusflidslags 80-års jubileum ble feiret i flott vær på Wøyen gård med lokallagsledere, tidligere ledere fra AF og andre innbudte gjester.

Du kan lese leders hovedtale her

Vi presenterer også et lite knippe bilder fra den store dagen:

Det serveres Ringi EpleFryd

Nydelig dekket bord på Wøyen

Fra v. Berit Rønningen, styreleder NH, Anne Marie Madssveen, leder AF og Marit Jacobsen, direktør NH

Fra v. Anne Guri Gunnerød, husflidskonsulent i Akershus, Berit Rønningen, styreleder NH,
Anne Marie Madssveen, leder AF og Marit Jacobsen, direktør NH

Kultursjef i Bærum kommune – Berit Inger Øen.

Tidligere og nåværende ledere i AF. Fa v. Kari Mette Vollar, Anne Marie Madssveen, Unni Røkkum og Lillian Pedersen.

I bunad: Toastmaster og styremedlem i AF – Katrine Grønneberg.

Britha O. Molvig fra Skedsmo Husflidslag fikk tildelt hedersnål i gull med diplom av styreleder Berit Rønningen.

Nydelig blomsterkrans laget av Ingri Ødegård fra Bærum Husflidslag.

Pressemelding til 80-års jubileet


Norges største huflidsfylke feirer 80 år

Akershus Fylkeshusflidslag med sine 23 lokallag og 3 145 medlemmer har stor og mangfoldig aktivitet for alle aldersgrupper.
Fra barsletreff til sommerskoler for barn, ukentlige samlinger for barn og ungdom og kurs og ringer for de mer voksne, med verkstedaktiviteter innen vev, strikk, tre, søm, skinn, plantefarging, metall og mye mer.

Ull er satsingsområde for Norges Husflidslag i 2015 – 2018 og i Akershus er det stor interesse for dette. Det toves og spinnes over en lav sko.

I Akershus finnes det en god del bunadsproduksjon gjennom kursvirksomhet i husflids-lagene. De mest kjente bunadene i Akershus kommer fra Romerike, Hurdal, Eidsvoll, Follo, Asker og Bærum.

Husflidslagene driver også en stor utadrettet virksomhet med utstillinger, messer og demonstrasjoner. Lagene er gjennom sin omfattende, åpne kursvirksomhet betydelige kunnskapsformidlere. Med 13 992 kurstimer, 547 kurs/ringer og 2 974 deltakere (2016 tall) sørger vi for at mange får lære mye og ikke minst oppleve gleden ved håndverk.

Alle husflidslagene er medlemmer av Studieforbundet kultur og tradisjon og mottar voksenopplæringsmidler til kurs og ringer.

I 2017 er det 10 år siden Norge signerte UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv. I Akershus tar vi konvensjonen på alvor og ivaretar den levende immaterielle kulturarven lokalt. De fleste husflidslagene i Akershus har valgt seg rødlisteprosjekter hvor de beskriver teknikkene, holder workshop og kurs for å gjøre teknikkene kjent for flere.

80-årsjubileet markeres med en jubileumsmiddag og en utstilling av lokallagenes rødlisteprosjekter og kommunevotter på Wøyen Gård i Bærum lørdag 17. juni.

Med vennlig hilsen
Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
E-post: akershusfhl@gmail.com
Mobil til leder: 900 56 725

Lenke til årsmeldingen – 2016