Førjulsinfo fra fylkeshusflidslaget


Hei alle lokallag!

Jeg regner med at det er en travel tid for dere nå med julemarkeder, juleverksteder og julemøter. Noen er ferdige og noen midt i løypa. Det er imponerende å se det enorme dugnadsarbeidet som utføres i disse dager!

Ikke minst er det hyggelig å se at kvalitetsprodukter fra flittige husflidshender både imponerer og selger.
Stor takk til dere alle!
Det har jo vært mye snakk om kutt i statsbudsjettet til frivillige organisasjoner, men takket være en imponerende innsats fra NH sentralt, fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon og fra fylkeslagene ble dette heldigvis ikke noe av. Hos oss var det nestleder Jorun Apeland som tok på seg oppgaven med å ringe politikere for å påvirke. Følgende takkemail kom:
Hurra – Studieforbundskuttet – er kutta!  
I går kveld var det klart at Venstre og KRF fekk gjennomslag for ikkje å kutte tilskotet til Studieforbunda med 22,5 millionar.
Fleire av dei andre opposisjonspartia hadde også ei reversering av kuttet i sine alternative budsjett.
 
De har verkeleg bidrege til på forhindre kuttet gjennom kontakt med lokale og regionale politikarar, oppslag i media og synleggjering av kor viktig opplæring og VO-tilskotet er for lokalt kulturarbeid og ivaretaking av kulturarven.  Tusen takk for innsatsen!
 
Med venleg helsing
Torunn Elise Kveen
Prosjektleiar
Studieforbundet kultur og tradisjon

Så til litt info om det som kommer 

  • Dato for årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag er satt til 17. mars 2018. Det vil bli avholdt på Thon Hotel Triaden – Lørenskog.
  • Ledermøtet som først ble annonsert i januar ble etter råd på medarbeidersamlingen flyttet til etter årsmøtene. Ny dato er satt til 14. april 2018. Sted ikke fastsatt enda.
  • Så minner vi om  tekst og bilder til fylkeslagets årsmelding. Frist for å sende inn dette er 9. februar 2018, men send det gjerne før om det går. Mal for rapporteringen.
Lokallagenes årsmeldinger skal snart skrives og vi har fått en oversikt over medlemsantall per 01.11.17 fra Sverre Valdal i Norges Husflidslag. Det er disse tallene vi vil legge til grunn i vår årsmelding.
Så ønsker vi dere alle en fin førjulstid!
Med vennlig hilsen

Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
Mobil: 992 32 919 eller privat 900 56 725
www.akershusfhl.no

Bli med på historiens første Læringsfestival i Akershus!


I forbindelse med de landsomfattende Læringsdagene for voksne i uke 42, arrangerer Voksenopplæringsforbundet i Akershus en LÆRINGSFESTIVAL i samarbeid med studieforbund og medlemsorganisasjoner tirsdag 17.oktober.

Stedet er Skedsmo videregående skole, og vi starter kl.17.  

Det blir en ettermiddag og kveld spekket med interessante kurs og aktiviteter.

Her kan du lese mer om arrangementet:    (Facebook)     https://www.facebook.com/events/268620973613147

(Twitter)  www.twitter.com/VOFOakershus

(Pdf-fil)  Program

og her kan du melde deg  på :   http://bit.ly/2h0iTBD

Vær rask for her er det mange flotte og attpåtil  gratis kurs, men det er begrense plass!

 

 

Temakveld i Grende Husflidslag 18. september


Grende Husflidslag inviterer alle til temamøtet 18. september 2017. De har et interessant program som det kan være vel verdt å få med seg.

Husflidskonsulenten, Anne Guri Gunnerød, vil bl.a. snakke om frivillighetsarbeid, ivaretakelse av nye medlemmer og stille spørsmålet: «Hva mener du bør være organisasjonens neste satsningsområde når ULL-prosjektet avsluttes i 2018?.»

Klikk på lenken under for å se innbydelsen.

Innbydelse

Invitasjon til medarbeiderkurs


Styret i Akershus Fylkeshusflidslag har den glede å kunne inviterer til medarbeiderkurs

Invitasjonen er også sendt på mail til alle lokallagene.

Tidspunkt:       Lørdag 14. oktober – registrering og kaffe fra klokka 09:00.   Dagsorden

 Sted:               Quality hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten. (Rett ved Hvam-krysset på E6)

 Pris:                Akershus Fylkeshusflidslag ønsker i år å tilby medarbeiderkurset og middagen gratis, men det
forutsetter bindende påmelding til middagen.

 Påmelding:     Til:  akershusfhl@gmail.com   Påmeldingsskjema.

Hvordan komme til Olavsgaard?

– God parkering på området.
– Buss 331 går direkte fra Oslo Bussterminal til Olavsgaard.
– Buss 842 går direkte fra Lillestrøm Bussterminal (rett ved jernbanestasjonen).

Frist for påmelding:   Fredag 29. september 2017
Benytt påmeldingsskjemaet, eller før de samme opplysningene inn i en mail.
Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Anne Marie Madssveen –mobil privat 900 56 725

Med vennlig hilsen

Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
Mobil: 992 32 919 / 900 56 725
www.akershusfhl.no

Jubileumsfest og jubileumstale


Akershus Fylkeshusflidslags 80-års jubileum ble feiret i flott vær på Wøyen gård med lokallagsledere, tidligere ledere fra AF og andre innbudte gjester.

Du kan lese leders hovedtale her

Vi presenterer også et lite knippe bilder fra den store dagen:

Det serveres Ringi EpleFryd

Nydelig dekket bord på Wøyen

Fra v. Berit Rønningen, styreleder NH, Anne Marie Madssveen, leder AF og Marit Jacobsen, direktør NH

Fra v. Anne Guri Gunnerød, husflidskonsulent i Akershus, Berit Rønningen, styreleder NH,
Anne Marie Madssveen, leder AF og Marit Jacobsen, direktør NH

Kultursjef i Bærum kommune – Berit Inger Øen.

Tidligere og nåværende ledere i AF. Fa v. Kari Mette Vollar, Anne Marie Madssveen, Unni Røkkum og Lillian Pedersen.

I bunad: Toastmaster og styremedlem i AF – Katrine Grønneberg.

Britha O. Molvig fra Skedsmo Husflidslag fikk tildelt hedersnål i gull med diplom av styreleder Berit Rønningen.

Nydelig blomsterkrans laget av Ingri Ødegård fra Bærum Husflidslag.

Pressemelding til 80-års jubileet


Norges største huflidsfylke feirer 80 år

Akershus Fylkeshusflidslag med sine 23 lokallag og 3 145 medlemmer har stor og mangfoldig aktivitet for alle aldersgrupper.
Fra barsletreff til sommerskoler for barn, ukentlige samlinger for barn og ungdom og kurs og ringer for de mer voksne, med verkstedaktiviteter innen vev, strikk, tre, søm, skinn, plantefarging, metall og mye mer.

Ull er satsingsområde for Norges Husflidslag i 2015 – 2018 og i Akershus er det stor interesse for dette. Det toves og spinnes over en lav sko.

I Akershus finnes det en god del bunadsproduksjon gjennom kursvirksomhet i husflids-lagene. De mest kjente bunadene i Akershus kommer fra Romerike, Hurdal, Eidsvoll, Follo, Asker og Bærum.

Husflidslagene driver også en stor utadrettet virksomhet med utstillinger, messer og demonstrasjoner. Lagene er gjennom sin omfattende, åpne kursvirksomhet betydelige kunnskapsformidlere. Med 13 992 kurstimer, 547 kurs/ringer og 2 974 deltakere (2016 tall) sørger vi for at mange får lære mye og ikke minst oppleve gleden ved håndverk.

Alle husflidslagene er medlemmer av Studieforbundet kultur og tradisjon og mottar voksenopplæringsmidler til kurs og ringer.

I 2017 er det 10 år siden Norge signerte UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv. I Akershus tar vi konvensjonen på alvor og ivaretar den levende immaterielle kulturarven lokalt. De fleste husflidslagene i Akershus har valgt seg rødlisteprosjekter hvor de beskriver teknikkene, holder workshop og kurs for å gjøre teknikkene kjent for flere.

80-årsjubileet markeres med en jubileumsmiddag og en utstilling av lokallagenes rødlisteprosjekter og kommunevotter på Wøyen Gård i Bærum lørdag 17. juni.

Med vennlig hilsen
Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
E-post: akershusfhl@gmail.com
Mobil til leder: 900 56 725

Lenke til årsmeldingen – 2016