Jubileumsfest og jubileumstale


Akershus Fylkeshusflidslags 80-års jubileum ble feiret i flott vær på Wøyen gård med lokallagsledere, tidligere ledere fra AF og andre innbudte gjester.

Du kan lese leders hovedtale her

Vi presenterer også et lite knippe bilder fra den store dagen:

Det serveres Ringi EpleFryd

Nydelig dekket bord på Wøyen

Fra v. Berit Rønningen, styreleder NH, Anne Marie Madssveen, leder AF og Marit Jacobsen, direktør NH

Fra v. Anne Guri Gunnerød, husflidskonsulent i Akershus, Berit Rønningen, styreleder NH,
Anne Marie Madssveen, leder AF og Marit Jacobsen, direktør NH

Kultursjef i Bærum kommune – Berit Inger Øen.

Tidligere og nåværende ledere i AF. Fa v. Kari Mette Vollar, Anne Marie Madssveen, Unni Røkkum og Lillian Pedersen.

I bunad: Toastmaster og styremedlem i AF – Katrine Grønneberg.

Britha O. Molvig fra Skedsmo Husflidslag fikk tildelt hedersnål i gull med diplom av styreleder Berit Rønningen.

Nydelig blomsterkrans laget av Ingri Ødegård fra Bærum Husflidslag.

Pressemelding til 80-års jubileet


Norges største huflidsfylke feirer 80 år

Akershus Fylkeshusflidslag med sine 23 lokallag og 3 145 medlemmer har stor og mangfoldig aktivitet for alle aldersgrupper.
Fra barsletreff til sommerskoler for barn, ukentlige samlinger for barn og ungdom og kurs og ringer for de mer voksne, med verkstedaktiviteter innen vev, strikk, tre, søm, skinn, plantefarging, metall og mye mer.

Ull er satsingsområde for Norges Husflidslag i 2015 – 2018 og i Akershus er det stor interesse for dette. Det toves og spinnes over en lav sko.

I Akershus finnes det en god del bunadsproduksjon gjennom kursvirksomhet i husflids-lagene. De mest kjente bunadene i Akershus kommer fra Romerike, Hurdal, Eidsvoll, Follo, Asker og Bærum.

Husflidslagene driver også en stor utadrettet virksomhet med utstillinger, messer og demonstrasjoner. Lagene er gjennom sin omfattende, åpne kursvirksomhet betydelige kunnskapsformidlere. Med 13 992 kurstimer, 547 kurs/ringer og 2 974 deltakere (2016 tall) sørger vi for at mange får lære mye og ikke minst oppleve gleden ved håndverk.

Alle husflidslagene er medlemmer av Studieforbundet kultur og tradisjon og mottar voksenopplæringsmidler til kurs og ringer.

I 2017 er det 10 år siden Norge signerte UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv. I Akershus tar vi konvensjonen på alvor og ivaretar den levende immaterielle kulturarven lokalt. De fleste husflidslagene i Akershus har valgt seg rødlisteprosjekter hvor de beskriver teknikkene, holder workshop og kurs for å gjøre teknikkene kjent for flere.

80-årsjubileet markeres med en jubileumsmiddag og en utstilling av lokallagenes rødlisteprosjekter og kommunevotter på Wøyen Gård i Bærum lørdag 17. juni.

Med vennlig hilsen
Akershus Fylkeshusflidslag
Anne Marie Madssveen – leder
E-post: akershusfhl@gmail.com
Mobil til leder: 900 56 725

Lenke til årsmeldingen – 2016