Invitasjon til VOFO-seminar om lobbyarbeid


Velkommen til høstens første VOFO-seminar – om Lobbyarbeid – 23.september 2016 kl. 9.30 – 15.30 i Litteraturhuset i Oslo.

Kurset vil dekke samme innhold som kurset som ble holdt 1.april i vår.

Les invitasjonen og meld dere på!  Ikke vent for lenge, mange er påmeldt allerede.

Lobbykurs 23.9.16 INVITASJON

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Astrid Thoner

Seniorrådgiver/Senior Adviser

Voksenopplæringsforbundet/The Norwegian Association for Adult Learning

Tel.+47 22 41 00 00

Mobil: +47 48 89 07 03

www.vofo.no

 

Ny strikkebok


image002

Strikkebølgen får et faglig løft med Anne Bårdsgårds bok Selbuvotter, som presenterer vottetradisjonen i Selbu fra 1850-tallet og fram til i dag. Dette er ei vakker bok og ei skattekiste for strikkere, med mønster og forklaringer i tekst og bilder. Boka er en viktig markering av Selbus stolte håndverkstradisjon, og vi ser for oss at den kan være interessant for medlemmene i husflidslaget. Boka er «rykende fersk» og ble lansert på Selbu bygdemuseum søndag 14. august.

Anne Bårdsgård 

Selbuvotter 

ISBN 9788283050370
296 sider    Innb.
Pris: Kr 450,–
Utgivelsesdato: August 2016

Bokas nettside: http://www.museumsforlaget.no/index.php/component/hikashop/product/40-selbuvotter
Bokas Facebookside: https://www.facebook.com/Selbuvotter-Anne-Bårdsgård-1611852182430804/?fref=ts

Hva er en Selbuvott og hvordan strikkes den?
Vi finner Selbuvotter overalt i Norge, og det er til dels uenighet om hva en ekte selbuvott er. Med egna garn og tynne pinner har forfatteren og strikkere i Selbu gjenskapt vottblad, grep, stælpe, toppinj, vekk, tommelkile og tommåsfinger til bladvotter og fingervotter etter gamle mønstre.

Selbuvotter presenterer vottetradisjonen i Selbu fra 1850-tallet og fram til i dag. De eldste vottene ble brukt som stasplagg og finere gaver, ofte til brudgommen og hans familie. Vottene var håndverk på høyt nivå både med tanke på ullsortering, spinning, strikking og originalitet i mønsterkonstruksjon. Senere ble votteproduksjon en viktig inntektskilde for Selbu. Mange tonn votter er produsert opp gjennom årene. Mønstrene ble standardisert, men ennå i dag lages nye mønster og nye kombinasjoner.

Selbuvotter er ei vakker bok og ei skattekiste for strikkere. Mønstersamlingen i boka kan kombineres på utallige måter og framgangsmåtene er forklart både i tekst og bilder. Et utvalg votter blir grundigere omtalt med mønster. De er hentet fra eldre mønsteropptegnelser, eldre votter eller foto av eldre votter.

Forfatter Anne Bårdsgård er oppvokst i Selbu og har alltid hatt et nært forhold til Selbu og vottstrikking. I 2013 fikk hun en idé: Var det mulig å samle inn, registrere og transkribere mønstre fra Selbu og samle dem i bokform for å sette vottproduksjon i Selbu i en nasjonal kulturhistorisk kontekst? Boka Selbuvotter er et vellykket resultat av prosjektet.

Boka kan kjøpes i bokhandelen eller på www.museumsforlaget.no

Man kan også sende bestilling på e-post til post@museumsforlaget.no

Følg gjerne Museumsforlaget på Facebook

Med vennlig hilsen
Turid Sødal Breistrand, forlagskonsulent
Mobil 995 39 960

Museumsforlaget AS
Trenerys gate 9
7042 Trondheim
Tlf. 47 47 87 47
www.museumsforlaget.no

 

Museumsforlaget er et norsk nisjeforlag som utgir bøker om fortid og nåtid for framtida.

Lik Museumsforlaget på Facebook

Revidert budsjett for 2016


Med bakgrunn i mindre tilskudd enn budsjettert og forventet fra Akershus Fylkeskommune i 2016 har dessverre Akershus Fylkeshusflidslag sett seg nødt til å revidere budsjettet for inneværende år.

Dette har som konsekvens at aktiviteten må reduseres. Dessverre kan vi dermed ikke tilby kurslærerkurset som var satt opp i januar 2017, og heller ikke gi tilskudd til felleskurs for lokallag.

Vi beklager at tilskuddet fra Akershus Fylkeskommune har blitt vesentlig redusert hvert år de senere årene.

Revidert budsjett 2016

Norges Husflidslag former framtida – Aktuelt – Om oss – Norges Husflidslag


Berit Rønningen går inn i sin andre periode som styreleder i Norges Husflidslag i en periode hvor organisasjonen har stadig større aktivitet – og i en tid hvor behovet en større enn noensinne for at en ny generasjon læres opp i håndverkets verdi.

berit_roenningen_foto_sissel_beate_skar_fullwidth

Pressemelding fra Norges Husflidslag 6. juni 2016. Foto: Sissel Beate Skar.

Parallelt med at de praktiske og kreative fagene systematisk har blitt fjernet fra skolen gjennom flere tiår, øker folks ønske om å være en del av skapende fellesskap og ta vare på kulturarven.

– Norges Husflidslag er akkreditert av UNESCO som ekspert på immateriell kulturarv nettopp fordi vi er i stand til å ivareta praktisk kunnskap på en måte få andre evner, sier styrelederen etter landsmøtet, og legger til hvor imponert hun er over alle de timene som legges ned i veving, strikking, bunadssøm, tredreiing og mye mer.

Antallet kurs og personer som går på kurs har økt jevn de siste årene, og husflid var i fjor var landets tredje største kursaktivitet, kun forbigått av korps og kor. Norges Husflidslag stod for hele 63 000 kurstimer innen husflid og håndverk i 2015, med en økning på hele 3000 timer fra året før, og er tilstede over absolutt hele landet.

Som nasjon trenger vi håndverkskompetanse for å ivareta kulturarven og for å bygge landet videre. Med en stadig større interesse i samfunnet for håndlagete kvalitetsprodukter, og en interesse blant for å skape selv, kommer Norges Husflidslag til å bli enda viktigere i framtiden. Våre medlemmer sitter inne med den praktiske kunnskapen som mange etterspør og de er villige til å dele, sier styrelederen.

Styreleder Berit Rønningen kan kontaktes på telefon 977 01 840.

Norges Husflidslag er en kultur- og interesseorganisasjon som er ledende aktør innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid. Vi ble stiftet i 1910, og har 24 000 medlemmer over hele landet.

Kilde: Norges Husflidslag former framtida – Aktuelt – Om oss – Norges Husflidslag

Vestby fått sin egen kommunevott


Tekst: Anne Guri Gunnerød
Nå har Vestby fått sin egen kommunevott. På Bygdedagen 28. mai ble Vestbyvotten presentert for første gang av selveste ordfører Tom Anders Ludvigsen. Votten er designet av Inger Kobbenes og hun forteller at mønsteret skal representere kommunens nærhet til sjø (anker), skog (grantre), kommuneblomsten (rødkløver) og kløverkorset som gjenfinnes i kommunevåpenet. Slik kan alle bosatt i kommunen kjenne seg igjen. Votten er stikket i god norsk ull.

Det er Vestby Husflidslag som utlyste strikkekonkurranse høsten 2015. Flere forslag kom inn, men juryen var enstemmige i sitt valg av vinnervott. Husflidslaget har laget hendige pakker med garn og oppskrift som kan kjøpes på Bryggerhuset i Vestby eller ved å henvende seg direkte til husflidslaget.

Vi ønsker lykke til med votten og håper strikkepinnene går varme hos kommunens innbyggere!

IMG_3046B

Ordfører Tom Anders Ludvigsen og Inger Kobbenes ved overrekkelsen. Foto: Anne Guri Gunnerød

Foto Vestbyvotter Siri Katrine Vinje Haugen copy

Foto: Siri Katrine Vinje Haugen

Våre diamanter


Programmet til Vevsymposiet 2016 «Våre diamanter» er nå klart, og påmeldingen åpner i uke 16. Gled dere til Norges største samling for alle med interesse for vev!
Påmelding: klikk HER

vev

Vevsymposiet arrangeres på Maihaugen, Lillehammer Museum, i dagene 21. – 23. oktober. Norges Husflidslag står bak arrangementet, som vil ta imot omkring 200 deltagere fra hele landet og Norden for øvrig.

Tittelen på symposiet, Våre diamanter, er hentet fra diamantkrypert, bindingsteknikken i vev, og i overført betydning som betegnelse på vevskatter.

Sidsel Skjelfjord, leder for Norges Husflidslags fagutvalg i vev, forteller at vevsymposiet starter før deltagerne kommer til Lillehammer. Det går vevtog fra Trondheim til Lillehammer, og på toget blir det kortkurs i vevteknikker. Før togavgang på Oslo S blir det holdt kurs i tre forskjellige teknikker innen fingra band. Blant annet band som tradisjonelt er blitt brukt innen bunadtilvirking, eksempelvis slitekant på stakk.

Foto hentet fra Oslo museum, av Eli-Marie Johnsen, 1961. Atelier Ruud.

Husflidstevlinga på Dyrskun


Hei lokallag!

Husflidstevlinga på Dyrskun er kanskje landets største husflidstevling. Kanskje noen av de flinke utøverne av husflid i Akershus kan tenke sg å sende inn ett eller flere av sine produkter og delta i tevlingen og på utstillingen.

Send gjerne invitasjonsbrosjyra videre til de dere mener det kan være aktuelt for.

Instruksjonsvideo om filering fra Nes Husflidslag


Nes Husflidslag i Akershus har fullført et prosjekt med å lage en instuksjonsvideo om teknikken filering. Dette er en teknikk som er «rødlistet» og vi ønsker derfor å informere dere om at videoen nå finnes tilgjenelig på Youtube. Det er håndverkerne Hilde Fauchald og Karin Kristiansen som instruerer.
Gå inn på: https://www.youtube.com/channel/UCJlb9DSGH5DsYRnJqDEUUvw   og se hva vi har fått til !!
Hilsen
Nes Husflidslag
Elin Sæbøe
leder
filering_fullwidth

Norsk Trikotasjemuseum ønsker seg bilder av broderier


Har du brodert noko i det siste? Ta bilete av det, og send det til oss!
image002

Norsk Trikotasjemuseum opnar utstillinga Klostersaum til folket! i juni, og vil gjerne at ditt broderi skal vere med. Utstillinga tek utgangspunkt i broderisamlinga vår etter firmaet Gunnar Pedersen AS (1915-86). Men vi vil òg sjå kva folk broderer i dag, og inviterer alle til å sende oss foto av eit broderi dei har laga etter år 2000. Juleduk eller geriljabroderi, handlaga eller maskinbrodert, gjenbruk eller broderisett: vi er interesserte i alt!

Ta biletet i godt lys (gjerne om dagen), og bruk den beste oppløysinga på kameraet. Store bildefiler går fint.

Namn:
Alder:
Stad:

Fortel litt om broderiet (maks 100 ord):

Skriv eit par ord om motivet eller historia bak arbeidet. Når laga du det? Kvifor? Kvar er mønsteret frå? Er det til deg sjølv, eller ei gåve?

Send foto og tekst til hannedale@muho.no innan 17. mai.

Teksten og biletet du sender vil bli vist i ei utstilling om broderi på Norsk Trikotasjemuseum i 2016. Museet reserverer retten til å korte ned på den innsende teksten ved behov.

Beste helsing
Hanne Dale
Samlingsansvarleg (vikar)
Salhusvegen 201, 5107 Salhus
55 25 10 83/ 922 48 204 / hannedale@muho.no