Husflidstevlinga på Dyrskun


Hei lokallag!

Husflidstevlinga på Dyrskun er kanskje landets største husflidstevling. Kanskje noen av de flinke utøverne av husflid i Akershus kan tenke sg å sende inn ett eller flere av sine produkter og delta i tevlingen og på utstillingen.

Send gjerne invitasjonsbrosjyra videre til de dere mener det kan være aktuelt for.

Instruksjonsvideo om filering fra Nes Husflidslag


Nes Husflidslag i Akershus har fullført et prosjekt med å lage en instuksjonsvideo om teknikken filering. Dette er en teknikk som er «rødlistet» og vi ønsker derfor å informere dere om at videoen nå finnes tilgjenelig på Youtube. Det er håndverkerne Hilde Fauchald og Karin Kristiansen som instruerer.
Gå inn på: https://www.youtube.com/channel/UCJlb9DSGH5DsYRnJqDEUUvw   og se hva vi har fått til !!
Hilsen
Nes Husflidslag
Elin Sæbøe
leder
filering_fullwidth

Norsk Trikotasjemuseum ønsker seg bilder av broderier


Har du brodert noko i det siste? Ta bilete av det, og send det til oss!
image002

Norsk Trikotasjemuseum opnar utstillinga Klostersaum til folket! i juni, og vil gjerne at ditt broderi skal vere med. Utstillinga tek utgangspunkt i broderisamlinga vår etter firmaet Gunnar Pedersen AS (1915-86). Men vi vil òg sjå kva folk broderer i dag, og inviterer alle til å sende oss foto av eit broderi dei har laga etter år 2000. Juleduk eller geriljabroderi, handlaga eller maskinbrodert, gjenbruk eller broderisett: vi er interesserte i alt!

Ta biletet i godt lys (gjerne om dagen), og bruk den beste oppløysinga på kameraet. Store bildefiler går fint.

Namn:
Alder:
Stad:

Fortel litt om broderiet (maks 100 ord):

Skriv eit par ord om motivet eller historia bak arbeidet. Når laga du det? Kvifor? Kvar er mønsteret frå? Er det til deg sjølv, eller ei gåve?

Send foto og tekst til hannedale@muho.no innan 17. mai.

Teksten og biletet du sender vil bli vist i ei utstilling om broderi på Norsk Trikotasjemuseum i 2016. Museet reserverer retten til å korte ned på den innsende teksten ved behov.

Beste helsing
Hanne Dale
Samlingsansvarleg (vikar)
Salhusvegen 201, 5107 Salhus
55 25 10 83/ 922 48 204 / hannedale@muho.no

Stor øking i aktivitet og mer penger til kurs!


I 2015 har Norges Husflidslag hatt en øking på på over 3000 kurstimer sammenligna med året før, og til sammen har våre lokallag hatt over 63 000 studietimer fordelt på godt over 2500 kurs.

Dette er et imponerende aktivitetsnivå, og det er all grunn til å være stolt over hvordan det over hele landet arrangeres kurs for både barn og voksne i både bunadssøm, plantefarging, strikking, vev, smiing, tredreiing og mye, mye mer. Gjennom denne aktiviteten holder vi virkelig kulturarven levende!

Videre kommer en riktig gladnyhet for alle som søker kursstøtte hos Studieforbundet kultur og tradisjon: Denne uken ble det vedtatt å øke satsene for kursstøtten fra 90 kroner for kurs med lærer til 95 kroner, og fra 25 kroner for kurs uten lærer til 30 kroner!

Støtten gis direkte ut til lokallagene og går til opplæring rundt om i hele Norge i regi av frivillige kulturvernorganisasjoner. De nye satsene gjelder for kurs rapportert etter vedtaket 15. februar 2016. Informasjonen om hva kursstøtten er og hvordan den kan søkes finner dere på hjemmesidene til Studieforbundet kultur og tradisjon.

Velkommen til årsmøtet


12 mars er det igjen tid for årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag. Det avholdes på Thon Hotel Triaden.

Vi vil minne om regelen for representasjon under årsmøtet.
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og tilsluttende lag, utsalg og samarbeidende organisasjoner men stemmerett har bare husflidlagsmedlemene i Akershus Fylkeshusflidslag.
Antall stemmeberettigede pr. lokallag er som følger:
Lag f.o.m   1 t.o.m   25 medlemmer                    1 utsending
Lag f.o.m  26 t.o.m  50 medlemmer                    2 utsendinger
Lag f.o.m. 51 t.o.m 100 medlemmer                   3 utsendinger
Deretter øker representasjonen med 1. utsending for hver påbegynt 100. medlem.
Vi ber om at fullmaktskjema er utfylt før oppmøte.
for styret
Kari Mette Vollar
leder