Bli med og presenter bunader fra Akershus!


Norges Husflidslag avholder høstens ledermøte på Gardermoen helgen etter. 23-25 oktober.

Styret i AF har spurt om lokallagene kan få en plass til å vise frem hva som skjer i Akershus og vi har fått veldig positiv respons fra NH. Utenom en «fast» utstilling ville vi i styret gjerne sett at vi får til en presentasjon av bunader fra Akershus. Det er jo så mange flotte. Gjerne både dame og herrebunader. Da må hver og en ha på bunad og presentere seg og bunaden. Dere vil da møte fylkesledere/nestledere/ sekretærer fra hele landet. Da vi ikke har gjort noe slikt før i forbindelse med at NH sine fylkesledermøter blir lagt til Akershus vil vi tro det blir vellykket. Responsen fra NH sier i alle fall at dette kan bli riktig fint. Vi må satse på at vi bruker av tiden lørdag 24 oktober på bunadspresentasjonen.

For at vi ikke skal få flere like bunader fra en region må vi ha en påmelding.

Vi ber om at dere som vil være med tar kontakt med styreleder Kari Mette på telefon eller e-post.
E-postadr./tlf. finner du her 

Da gleder jeg meg til å se dere og hva vi kan få til av reklame for Akershus.

Kari Mette Vollar
Styreleder

___________________________________________________________________________

Invitasjon til medarbeiderkurs helgen 17.-18. oktober 2015 på Thon Hotel Linne, Oslo


Styret har gleden av å invitere lokallagene til årets medarbeiderkurs. Thon Hotel Linne ligger ikke langt fra Økern, ved Wollebekk T-banestasjon. Det er også gratis parkeringsplasser på hotellet.

Som vanlig blir det et delt møte noen timer på lørdag, da årets ledermøte avholdes. Vi ber derfor om at saker som ønskes tatt opp på ledermøte sendes styret så snart som mulig. Vi får et annerledes besøk fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon samt andre relevante foredragsholdere. Og det blir selvfølgelig en husflidsrelatert aktivitet.

Deltageravgiften for helgen er kr. 1.000.- pr. person. Beløpet bes innbetalt til konto 1627.32.38038 merket med deltagers navn og lokallag innen 20. september. Fylkeslaget dekker utgiftene til regions- og vararepresentantene i styret.

Vi håper så mange som mulig setter av denne helgen til påfyll av faglig art og til å møte medlemmer fra andre lokallag i Akershus.

VEL MØTT!

for styret

Kari Mette Vollar

___________________________________________________________________________

 

 

Ny oppstart av Gjenstander og kontekst


4. November starter et nytt kurs i Gjenstander og kontekst. Denne gangen i Oslo. Meld deg på i dag. 

Kurset består av 3 samlinger, alle i Oslo. Kurset tilsvarer 7,5 studiepoeng og er modulbasert.
Samlingsplan: 4.-6. november 2015, 13.-15. januar 2016 og 9.-11. mars 2016

Kurset, Fortidas former, skal gi økt innsikt i nyutviklede produkters forankring i fortidas former, og erfaring i å vurdere produktene ut fra kriterier som utforming, bruk, endringer i estetikkoppfatning, sosiale og kulturelle forskjeller. Målet er å utvikle forståelse og analyseferdigheter av produktene både historisk kontekst så vel som i samtiden. Studentene skal få trening i kritisk vurdering av ulike ideologiske retninger innenfor gjennopptaking av fortida som rekonstruksjon, restaurering, revitalisering og redesign.

Det er tre obligatoriske samlinger med til sammen 45 timer undervisning. Hovedtyngden av undervisningen foregår som forelesninger og seminar, i tillegg til museums- og bedriftsbesøk, gruppearbeid og individuelle oppgaver.

Videreutdanningskurs i samarbeid mellom Studieforbundet kultur og tradisjon, Norges Husflidslag, Rff-senteret og NTNU-Videre.

Les mer om kurset her.

Kilde: Ny oppstart av Gjenstander og kontekst

_________________________________________________________________________________________________

Fargerik helg med Skauen husflidslag


Siste helga i august arrangerte Skauen husflidslag et vellykket kurs i plantefarging. Planter var samlet og tørket på forhånd slik at vi skulle være klare.
I løpet av helga ble det under kyndig veiledning av Marit Sørlie (kurslærer) beiset garn, kokt fargesupper, knust og bløtet krapp og kochenille, laget grunnkyper for farging av blått og laget fargebad for blått. Alt dette for å lokke fram alle de lekre fargene dere kan se på bildene.
En morsom helg som viste oss hvor uendelig mange fargekombinasjoner som kan lages med de forskjellige fargebadene. Her er det bare å fortsette å eksperimentere!

_V2B1504

_V2B1456_V2B1478_V2B1481_V2B1480_V2B1485_V2B1472_V2B1491

 

_________________________________________________________________________________________________

VOFO – Læring og kompetanse 2015 – Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere


Vi tar for oss ulike sider ved personalansvaret, som økonomi, lønnsspørsmål, pensjon, HMS o.l.

Tid: fredag 30.oktober 2015 kl. 9.30.-15.30

Sted: Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo

Mål: Deltakerne vil lære seg elementære spilleregler for arbeidslivet som arbeidsgivere i frivillige organisasjoner.

Målgruppe: Ansatte og valgte ledere i studieforbund og frivillige organisasjoner.

Innhold: Vi har ikke et eget lovverk for arbeidslivsspørsmål i frivillige organisasjoner. Vi følger arbeidsmiljøloven når det gjelder personalpolitikk. Hvordan er og skal frivillige organisasjoner være som arbeidsgivere? Hva med ansvarsforhold ? Kurset inneholder andre tema enn kurset i 2014. Kurset er derfor like aktuelt for deltagerne fra kurset i 2014, som for deltagere som ikke har vært på kurs tidligere. Vi har innledere med juridisk og personalpolitisk kompetanse.

Ansvarlig: Trond Vegard Sagen Eriksen, Akademisk studieforbund.

Pris: kr. 900,-                         

Påmelding: vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 23.10.15.

Kilde: VOFO Læring og kompetanse 2015 Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere – Voksenopplæringsforbundet

_________________________________________________________________________________________________

Verdens Kuleste Dag 


29 aug 2015 11:00 – 29 aug 2015 16:00, Akershus festning

veving_under_verdens_kuleste_dag_foto_av_anne_guri_gunneroed_fullwidth

Ull kommer fra hvilket dyr? Grisen? Her får du svaret og du kan også få lage ting av ull! I tillegg kan du få dreie ulike trefigurer, sammen med superflinke instruktører. Norges Husflidslag er absolutt tilstede under Verdens Kuleste Dag.

Også i år er Norges Husflidslag tilstede når Sparebankstiftelsen DnB inviterer til Verdens Kuleste Dag på Akershus festning. I fjor var over 50 000 barn innom festningen denne dagen, hvor husflid var en blant mange populære aktiviteter! Se bilder og video fra fjorårets arrangement her, og inviter med deg dine favorittbarn til Verdens Kuleste Dag!

For mer informasjon om Verdens Kuleste Dag, se hjemmesidene deres.

Foto: Veving under Verdens Kuleste Dag 2014. Fotograf Anne Guri Gunnerød.

Kilde: Verdens Kuleste Dag – Kalender – Om oss – Norges Husflidslag

_________________________________________________________________________________________________

 

Helt i stampe – Skedsmo Husflidslag på studietur


I forbindelse med husflidslagets ullprosjekt dro 7 damer av gårde til Rauma og Lesja. På programmet sto besøk på Rauma Ullvarefabrikk, Lesja bygdemuseum, Avdem gårdsysteri og på Lorkvenne (Lorkverna) hvor vi fikk stampet et medbrakt ullstoff.

Lokalavisen VIGGA nr. 30 fra 20. august hadde denne flotte reportasjen:
Lesja
_________________________________________________________________________________________________