Vevsymposiet 2016 på Maihaugen


Kjære alle lokallag i Akershus og alle husflidshåndverkere!

Vevsymposiet 2016 på Maihaugen

Våre diamanter

I år arrangerer Norges Husflidslag Vevsymposium på Maihaugen 21. til 23. oktober!

Norges Husflidslag inviterer til landets største samling for alle som jobber med eller er interessert i vev.  Det blir 10 ulike kurs for både nybegynnere og viderekomne!  Foredrag, utstillinger og omvisninger på Maihaugen, i tillegg til et eget familieprogram. Fullstendig program og informasjon legges ut på www.husflid.no senere denne våren.

Om du har spørsmål angående symposiet, ta kontakt med leder for Norges Husflidslags Fagutvalg i Vev, Sidsel Skjelfjord på sortrondelag@husflid.no!

Hjelp oss gjerne med å spre informasjonen til andre du tror kan være interessert i å delta.

Vennlig hilsen
Husflidskonsulenten i Akershus
Anne Guri Gunnerød
akershus@husflid.no
mobil: 992 55 905
www.husflid.no

 

VOFO i Akershus ønsker velkommen til kurs i voksenpedagogikk – denne gangen på ettermiddagstid


 

KURS I VOKSENPEDAGOGIKK

Onsdag 17.februar 2016 kl.15 – 19

Solheimsveien 62B, Lørenskog (FFO’s lokaler)

Kurset er laget for lærere, kursledere, kursarrangører, veiledere og andre interesserte som er knyttet til studieforbundene og medlemsorganisasjoner i Akershus.

Deltakerne vil tilegne seg kunnskap om og innsikt i ulike aspekter rundt fagfeltet voksnes læring, og om hvordan voksne lærer og motiveres for læring.

            Kurslærere er Sturla Bjerkaker, tidligere generalsekretær i VOFO

                                   Astrid Thoner, seniorrådgiver i VOFO

            Kurset er gratis!

            Frist for påmelding er tirsdag 9.februar

            PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Det er en del parkeringsplasser tilgjengelig.

For de som ønsker å bruke offentlig kommunikasjon anbefales www.ruter.no

Takk til de som deltok på fylkesledermøtet på Gardermoen i helgen


Jeg vil gjerne at alle skal få høre om det medlemmer av lokallagene i Akershus satte i stand på Clarion Hotel på Gardermoen i helgen. Der var 47 ledere/sekretærer fra nesten alle landets fylker samlet til 3 dagers møte. Mye informasjon og hyggelig sosialt samvær.

Fylkeslaget i Akershus ville jo vise resten av landet hva som skjer i lokallagene våre. Både Rødlistearbeider, vevnad, karveskur og strikk var satt opp til en fin utstilling. Vi hadde også med tre store dukker som viste Asker både manns- og kvinne bunadene. Fra Fet Husflidslag kom Herbjørg Wahl og viste mye av det som kan produseres i teknikken Sprang. Hun holdt også et foredrag med historiske tilbakeblikk. På kveldstid lørdag så vi filmen hvor hun demonstrerer teknikken. Da ble også filmene fra Bærum Husflidsforening om Lin og Knipling vist til stor glede for salen. Men høydepunktet var nok frekvensen der 10 flotte bunader fra Akershus ble vist frem. Fra Grende Husflidslag kom May R. Ekseth, Inger O. Leret, Marit O. Kjensjord, Grete Jahr, Unni Vikane, Wenche Stenby og Liv Ellen Huseby og viste forskjellige bunader fra Romerike. Fra den tidligste som ble laget på 50 tallet og lite brukt og utviklingen av bunaden helt frem til i dag. Liv Sønstebø og Ingri Ødegård fra Bærum Husflidsforening kom i sine bunader, en i ull og en «hverdagsbunad» i bomull. Fra Oppegård Husflidslag kom Else Larsen i sin Follobunad. Alle var på senen og presenterte seg og bunaden og fikk spørsmål fra salen. Det ble også tatt en mengde bilder. Noe ligger på «fjesboka» for de som vil se.

Det Akershus gjorde ble veldig godt mottatt. Da var det riktig hyggelig å være tilstede sammen med nestleder Bjørg. Vi fikk «godord» i massevis for det dere hadde fått til.

Så tusen takk til dere som møtte med bunader! Dere forsvant så fort etter at dere var ferdige så jeg tror ikke jeg fikk takket dere ordentlig. Og det er leit.
En annen ting er at dere må sende meg en melding om hva dere skal ha i km godtgjørelse. Veldig viktig. De tingene som ikke ble hentet etter at utstillingen ble demontert kan hentes på kontoret vårt i Strømsveien 62 3. etg på Strømmen. Neste gang jeg er der er 4. november ca kl 13:00. Neste styremøte er 18 november og da kan det også hentes.fra kl. 16:00. Jeg vet det er lenge til så ring meg om dere vil hente ut før så skal vi se hva vi får til.
Takk igjen fra meg, Bjørg og styret i AF og Norges Husflidslag.

Kari Mette Vollar
Styreleder

Grende husflidslag ønsker å utlyse en konkurranse om å lage en Sørumvott


Grende inviterer alle til å få frem en egen vott for Sørum kommune. Bruk din kreativitet og forsøk deg frem til et flott og nyttig produkt.

Retningslinjer for Sørumvotten:

– Votten må ha motiv fra Sørum, tilknytting til kommunen. Ikke lov å bruke kommunevåpenet.

– Votten må være i ull.

– Votten må være funksjonell og god å bruke.

– Det må foreligge oppskrift og mønster på votten med alle nødvendige opplysninger.

Et par votter m/oppskrift og mønster leveres til Veslestua, Sørumsand innen 1feb.-16
Vinneren vil bli offentliggjort på årsmøte i febr. 2016

___________________________________________________________________________

Bli med og presenter bunader fra Akershus!


Norges Husflidslag avholder høstens ledermøte på Gardermoen helgen etter. 23-25 oktober.

Styret i AF har spurt om lokallagene kan få en plass til å vise frem hva som skjer i Akershus og vi har fått veldig positiv respons fra NH. Utenom en «fast» utstilling ville vi i styret gjerne sett at vi får til en presentasjon av bunader fra Akershus. Det er jo så mange flotte. Gjerne både dame og herrebunader. Da må hver og en ha på bunad og presentere seg og bunaden. Dere vil da møte fylkesledere/nestledere/ sekretærer fra hele landet. Da vi ikke har gjort noe slikt før i forbindelse med at NH sine fylkesledermøter blir lagt til Akershus vil vi tro det blir vellykket. Responsen fra NH sier i alle fall at dette kan bli riktig fint. Vi må satse på at vi bruker av tiden lørdag 24 oktober på bunadspresentasjonen.

For at vi ikke skal få flere like bunader fra en region må vi ha en påmelding.

Vi ber om at dere som vil være med tar kontakt med styreleder Kari Mette på telefon eller e-post.
E-postadr./tlf. finner du her 

Da gleder jeg meg til å se dere og hva vi kan få til av reklame for Akershus.

Kari Mette Vollar
Styreleder

___________________________________________________________________________

Invitasjon til medarbeiderkurs helgen 17.-18. oktober 2015 på Thon Hotel Linne, Oslo


Styret har gleden av å invitere lokallagene til årets medarbeiderkurs. Thon Hotel Linne ligger ikke langt fra Økern, ved Wollebekk T-banestasjon. Det er også gratis parkeringsplasser på hotellet.

Som vanlig blir det et delt møte noen timer på lørdag, da årets ledermøte avholdes. Vi ber derfor om at saker som ønskes tatt opp på ledermøte sendes styret så snart som mulig. Vi får et annerledes besøk fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon samt andre relevante foredragsholdere. Og det blir selvfølgelig en husflidsrelatert aktivitet.

Deltageravgiften for helgen er kr. 1.000.- pr. person. Beløpet bes innbetalt til konto 1627.32.38038 merket med deltagers navn og lokallag innen 20. september. Fylkeslaget dekker utgiftene til regions- og vararepresentantene i styret.

Vi håper så mange som mulig setter av denne helgen til påfyll av faglig art og til å møte medlemmer fra andre lokallag i Akershus.

VEL MØTT!

for styret

Kari Mette Vollar

___________________________________________________________________________

 

 

Ny oppstart av Gjenstander og kontekst


4. November starter et nytt kurs i Gjenstander og kontekst. Denne gangen i Oslo. Meld deg på i dag. 

Kurset består av 3 samlinger, alle i Oslo. Kurset tilsvarer 7,5 studiepoeng og er modulbasert.
Samlingsplan: 4.-6. november 2015, 13.-15. januar 2016 og 9.-11. mars 2016

Kurset, Fortidas former, skal gi økt innsikt i nyutviklede produkters forankring i fortidas former, og erfaring i å vurdere produktene ut fra kriterier som utforming, bruk, endringer i estetikkoppfatning, sosiale og kulturelle forskjeller. Målet er å utvikle forståelse og analyseferdigheter av produktene både historisk kontekst så vel som i samtiden. Studentene skal få trening i kritisk vurdering av ulike ideologiske retninger innenfor gjennopptaking av fortida som rekonstruksjon, restaurering, revitalisering og redesign.

Det er tre obligatoriske samlinger med til sammen 45 timer undervisning. Hovedtyngden av undervisningen foregår som forelesninger og seminar, i tillegg til museums- og bedriftsbesøk, gruppearbeid og individuelle oppgaver.

Videreutdanningskurs i samarbeid mellom Studieforbundet kultur og tradisjon, Norges Husflidslag, Rff-senteret og NTNU-Videre.

Les mer om kurset her.

Kilde: Ny oppstart av Gjenstander og kontekst

_________________________________________________________________________________________________

Fargerik helg med Skauen husflidslag


Siste helga i august arrangerte Skauen husflidslag et vellykket kurs i plantefarging. Planter var samlet og tørket på forhånd slik at vi skulle være klare.
I løpet av helga ble det under kyndig veiledning av Marit Sørlie (kurslærer) beiset garn, kokt fargesupper, knust og bløtet krapp og kochenille, laget grunnkyper for farging av blått og laget fargebad for blått. Alt dette for å lokke fram alle de lekre fargene dere kan se på bildene.
En morsom helg som viste oss hvor uendelig mange fargekombinasjoner som kan lages med de forskjellige fargebadene. Her er det bare å fortsette å eksperimentere!

_V2B1504

_V2B1456_V2B1478_V2B1481_V2B1480_V2B1485_V2B1472_V2B1491

 

_________________________________________________________________________________________________