Invitasjon til seminar fredag 11.september 2015 – Kommunikasjon og motivasjon


VOFO inviterer til seminar fredag 11. september kl. 9.30 – 15.30 i Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo. Kurset er gratis!

Bakgrunn
Læring skjer gjennom utveksling av informasjon og praksis, i dialog, ikke enveis-undervisning som monolog i seg selv. God kommunikasjon forutsetter likeverdig dialog, der formidleren har fokus på deltakerens situasjon.

Kommunikasjon er en forutsetning for læring.

Motivasjon er en forutsetning for kommunikasjon.

Hvordan skaper vi glede ved å mestre utfordringer?
Hvordan skaper vi kommunikasjon og motivasjon for læring?

Målgruppe: Lærere, kursledere, kursarrangører og veiledere i studieforbund og
deres medlemsorganisasjoner.

Les mer her:
VOFO laering og kompetanse Kommun ikasjon og motivasjon 11.9.15

_________________________________________________________________________________________________

Tilskudd til husflidslagene – ny frist!


Penger

Husk å søke om tilskudd fra Akershus Fylkeskommune innen den nye fristen som er 15. august!

Akershus fylkeskommune ønsker å styrke de levende husflidstradisjonene i Akershus både kulturelt, sosialt og økonomisk.

Om ordningen

Akershus fylkeskommune tildeler midler til husflidslag som tar vare på og videreutvikler kunnskap og ferdighetene innen tradisjonshåndverk i tillegg til å videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk.

Det er avsatt kr 700.000,- i Akershus fylkeskommunes budsjett for 2015.

Hvem kan søke?

Målgruppen er husflidslagene i Akershus. Styret i de enkelte husflidslagene må stå som søkere.

Tildelingskriterier

Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon vil bli vektlagt i vurderingen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema (pdf)

Søknaden sendes på e-post til postmottak@afk.no

Eller per post til:
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo
Merk søknaden med saksnr. 2015/3711 Tilskudd til husflidslagene.

Søknadsfrist

Frist for å søke er 1. mai 2015 OBS! Ny frist 15. august

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: postmottak@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Rapporteringsskjema (pdf)

Frist for å rapportere er 31. mars 2016

Kilde: Akershus Fylkeskommune

_________________________________________________________________________________________________

Husflidstevlinga 2015 – Norges Husflidslag


Årets høgdepunkt for interesserte i moderne og tradisjonell husflid. Møt nær 150 av landets fremste handverkarar

Norges Husflidslag-bilde-sølje-bunad

Dyrsku’n Arrangement AS og Norges Husflidslag vil med dette invitere deg til å sende inn arbeid til Husflidstevlinga 2015! Den årlege Husflidstevlinga på Dyrsku’n speglar dei rike husflids- og handverks-tradisjonane rundt om i landet. Tevlinga har som mål å ta vare på både tradisjon, nyskaping, kvalitet, breidde og mangfald, i tillegg til å bidra til ei auka rekruttering til husflids- og handverksfaga. Tevlinga er open, og både dei som har handverket sitt som hobby og dei som driv profesjonelt er velkomne til å delta.

 

Kven kan delta?

 

Nyskapingspris

 

Stimuleringspris

Dei som har handverket som hobby og dei som driv profesjonelt er velkomne til å delta. Elevar, studentar, lærlingar og elles andre som er i ein læresituasjon er særs velkomne til å bidra. Nyskapingsprisen vert delt ut under mottoet «Nye skot fra gamle røter», med atterhald om at tevlinga får inn produkt som oppfyller krava til denne prisen. Prisen vert delt ut til ein handverkar som utmerkjer seg med særs godt arbeid. Prisen er ein gåvesjekk på kr 5000 samt eit diplom.
 

Særutstilling: Gamalt design i ny innpakning

 

Premiering

I år er temaet på særutstillinga tatovering. Her viser me fram spennande tatoveringskunst frå dyktige tatovørar. Galleri Dragedalen viser tatoveringskunst i hall B. Dei beste arbeida vert premiert og stilt ut i Husflidsutstillinga på Dyrsku’n. Berre dei som har oppnådd fyrsteplass blir premiert.

 

Konkurransereglar
Kategoriar med klasser og undergrupper

Kilde: Husflidstevlinga 2015 – Norges Husflidslag

_________________________________________________________________________________________________

Reglene for skattefri utbetaling og lønnsoppgaveplikt er endret!


Lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner – 2015

Grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner økes fra kr 6 000 til kr 8 000. Se Innst 3 S (2014-2015) 9.1

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-003/?lvl=0#a9.1

Se også: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/regelendringer-fra-1.-januar-2015/id2356751/?regj_oss=10

Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige organisasjon, forening eller lag er fra og med inntektsåret 2015 skattefritt opp til 8000 kroner for mottakeren. (I 2014 var fribeløpet 6000 kroner.)

Foreningene mv er etter spesielle regler fritatt for å sende lønns- og trekkoppgave, og honoraret er skattefritt for mottakeren. 

Overstiger beløpet kr 8000 fra en forening, skal hele beløpet oppgis i lønns- og trekkoppgaven og blir skattepliktig inntekt.

Beløp utbetalt i diett og bilgodtgjørelse skal regnes med når det vurderes om grensen er overskredet. Diett og bilgodtgjørelse kan altså ikke komme i tillegg.

MERK! Bare ved trekkfri kostnadsgodtgjørelse (feks diett og bilgodtgjørelse etter statens satser og regulativ) som dekker «et medlems innsats eller opptreden for sin forening», er det fritak for lønnsinnberetning av av godtgjørelsen. Er du, som mottaker, medlem i foreningen, kan du altså få diett og bilgodtgjørelse i tillegg til de 8 000 kronene.

_________________________________________________________________________________________________

Innkalling til årsmøte 2014 i Akershus Fylkeshusflidslag


Da er det tid for årsmøtet igjen. Vi skal være på samme sted som i fjor, Thon Hotel Triaden på Lørenskog.
Vi vil minne om reglen for representasjon til årsmøtet:

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og tilsluttede lag, utsalg og organisasjoner, men stemmerett har bare husflidslagsmedlemmer.

Lag f.o.m. 1 medlem t.o.m. 25 medlemmer: 1 utsending
26 medlemmer t.o.m. 50 medlemmer. 2 utsendinger
51 medlemmer t.o.m. 100 medlemmer. 3 utsendinger

Deretter øker representasjonen med 1 utsending for hver 100 påbegynte medlemmer.

Innkalling årsmøtet 2014

Fullmaktsskjema

_________________________________________________________________________________________________

Ny Skedsmogenser og votter


Oppskriftshefte_Skedsmogenseren_trykk-1Skedsmo Husflidslag lanserte Skedsmogenseren – 2015 og Skedsmovotten på sitt julemarked rett før jul. Symbolikken og bordene i mønsteret er ikke tilfeldig valgt. Husflidslaget har ønsket å lage mønstre til genser og votter som forteller noe om Skedsmo kommune.

Vi finner bl.a. jernbanespor som henspiller på Skedsmo og Lillestrøm som et trafikknutepunkt, sagtenner, tømmerstokker og plankestabler som symboliserer fløting, oppgangsagene og dampsagene langs Sagelva og Nitelva. Meanderborder kommer fra kroksjøene i vassdraget Leira. Hesteskoene symboliserer opprinnelsen til navnet Skedsmo (”Skeid” og ”mo”) er ei slette brukt til hesteveddeløp, som skal ha foregått der Skedsmo kirke ligger i dag.

Mønster kan kjøpes på nettet fra Skedsmo Husflidslag Velg fanen «Gensere»

Merk! Fargene på bildet under av genserne avviker fra orginalen.

Skedsmogenserne_samlet_700

 

 

Votter_frilagt_V2B5903_web

 

_________________________________________________________________________________________________

Det store symesterskapet på NRK1


SymesterskapetSymesterskapet.jpg  Søm kan også være god TV, og vi synes det er veldig stas at NRK har laget Det store symesterskapet. I løpet av serien dukker også Norges Husflidslag Kultur og næringskonsulent i Hordaland opp – så følg med! Kristin Jørgenvåg fra Skedsmo er en mye brukt kurslærer innen redesign.

 

Herborg Wahl holder salgsutstilling i Skedsmo Rådhus


Herborg Wahl kommer til Skedsmo Rådhus i tiden 14. – 16. november med sine sprangarbeider. Benytt sjangsen til å se, og kanskje også kjøpe ett eller flere av hennes flotte arbeider.

Åpningstider:
Fredag  kl 14.00 – 18.00 og lørdag/søndag kl 12.00 – 16.00.

Adresse
Jonas Liesgt. 19, 2000 Lillestrøm (rett ved jernbanestasjonen)

Herborg har skevet flere bøker og også laget en video om sprang som nå er i salg:

  1. Nytt liv i gamle sprangmønstre (1999) – kr 150,-
  2. Jakten på sprang (2003) – kr 150,-
  3. Sprangmodeller (2007) – kr 150,-
  4. Sprangvideo  – kr 150,-

Kjøper du alle tre bøkene og videoen samlet, koster det kr 500,-

Spørsmål om, og bestillinger kan sendes til  – kontakt@fet-husflidslag.no

036 050 OLYMPUS DIGITAL CAMERA