Tilskudd


Tilskuddsmidler til husflidslagene

Fordeling av tilskuddene har i noen år vært ivaretatt av Akershus Fylkeskommene. Fra og med søknadsåret 2019 er det igjen Akershus Fylkeshusflidslag som har dette ansvaret.

Informasjon om søknadsordningen og frister vil bli lagt ut her på denne siden så snart kriteriene er vedtatt av fylkeshusflidslaget.