Tilskudd


STIPEND – KURSLÆRERE

Akershus fylkeshusflidslag har i budsjettet for 2018 satt av kr 50 000 til stipend for kurslærerutdanning.
Flere lokallag har meldt behov for tilgang til flere kurslærere og vi ønsker med dette å gi nye og gamle kurslærere mulighet til å delta på fordypningskurs eller etterutdanning på områder som husflidslagene ser behov for. Ønsket effekt av stipendordningen er supplering av antall kompetente kurslærere som kan benyttes i lokallagene.

Kriterier

  • Akershus fylkeshusflidslag deler i 2018 ut, etter søknad, kursstipend på inntil kr 10 000 per søker.
  • Stipendet skal nyttes til fordypnings-/etterutdanningskurs innen ordinære husflidsfag, tradisjonshåndverk eller til Ung Husflids-aktiviteter.
  • Må være medlem av et husflidslag i Akershus og søke via sitt lokallag.
  • Husflidshåndverkere registrert i og bosatt i Akershus kan også søke. Søknaden skal anbefales av husflidskonsulenten i Akershus, Anne Guri Gunnerød – akershus@husflid.no
  • Mottaker må forplikte seg til å holde kurs i etterkant samt bidra som ressursperson innen Akershus Fylkeshusflidslag etter nærmere avtale.
  • Rapport fra kurset med hensyn til bruk av midler samt læringsutbytte og videre planer, sendes Akershus Fylkeshusflidslag innen en måned etter deltakelse på kurset.
  • Søknader innen emner som omfattes av Norges Husflidslags satsninger vil bli prioritert.

 

Ferdig utfylt og anbefalt søknad sendes: akershusfhl@gmail.com eller Akershus fylkeshusflidslag, pb. 67, 2011 Strømmen.

Søknadsfrist: 10. juni

Søknadsskjema – stipend kurslærere

Rapportskjema – stipend kurslærereskal innleveres senest 1 måned etter avsluttet kurs.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.