Om Akershus fylkeshusflidslag


HVEM ER VI?

Akerhus Fylkeshusflidslag er Norges største fylkeshusflidslag og ble stiftet i 1937. Laget er tilsluttet Norges Husflidslag. Organisasjonen har som formål å arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Formålet søkes nådd ved:
– Opplæring i husflidsarbeid med krav til grundighet og kvalitet.
– Opplysningsarbeid gjennom bl.a. tidsskrift, presse og andre massemedia.
– Utstillinger, demonstrasjoner, mønstertjeneste og konkurranser.
– Bruk og tilpasning av stedegne teknikker, modeller og mønster.
– Å fremme produksjon av gode og tidsmessige husflidsvarer.
– Å organisere arbeid for husflid på alle alderstrinn gjennom lokallag.
– Å medvirke til samarbeid innen organisasjonen og ellers for å fremme husflid.

Akershus Fylkeshusflidslag består av 23 lokale husflidslag fordelt på de fleste kommunene i fylket.Akerhus.

Fylkeshusflidslag skal ivareta lokallagenes og medlemmenes interesser.

Fylkeslaget ledes av et styre som består av 2 representanter fra hver av de 6 regionene i Akershus.