Vedtekter


VEDTEKTER FOR

AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG

Vedtekter for Akershus Fylkeshusflidslag er vedtatt på årsmøtet i 2017 og sendt Norges Husflidslag for godkjenning.

Vedtektene kan leses her