Vedtekter


VEDTEKTER FOR

AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG

Vedtekter for Akershus Fylkeshusflidslag ble vedtatt på årsmøtet 23.03.19 og sendt Norges Husflidslag for godkjenning.

Vedtektene kan leses her