Styret 2017


Styret i Akershus Fylkeshusflidslag

Valgt på årsmøtet 12. mars 2016

Sekretariatet

Akershus Fylkeshusflidslag
e-post: akershusfhl@gmail.com
mobil: 992 32 919 (Telefonen besvares av styreleder)
Postadresse: Postboks 167, 2011 Strømmen
Besøksadresse: Strømsvn. 62, 2010 Strømmen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Styreleder

Anne Marie Madssveen, Granittvegen 79, 2008 Fjerdingby
e-post: akershusfhl@gmail.com, mob. 900 56 725

Asker

Styrerepresentant: Siri Hedemark Bakke,
e-post: sirbakke@frisurf.no, mob. 414 42 353, tlf.p. 66 84 66 77

Vararepresentant: Jenny Akselsen, Arvid Andresens vei 21, 1394 Nesbru
e-post: jakselsen@outlook.com mob. 90 58 49 52, tlf.p. 66 84 66 77

Bærum

Styrerepresentant: Inger Sjøberg
e-post: ingerras@online.no, mobil 909 14 034

Vararepresentant: Ingri Ødegård
e-post: ingri.odegard@online.no, mobil 411 45 977

Follo

Styrerepresentant: Synnøve Røysland, 1405 Langhus,
e-post: sr@finans2.no, mobil 416 63 729

Vararepresentant: Trude Wicklund, Søråsveien 12, 1430 Ås
e-post: trudewicklund@gmail.com, mobil 990 44 850

Nedre Romerike vest

Styrerepresentant: Ann Langøy,
e-post: annlangoy@hotmail.com, mobil 908 78 081

Vararepresentant: Torgun Thorkildsen
e-post: torgun.thorkildsen@gmail.com,  mobil 905 72 328

Nedre Romerike Øst

Styrerepresentant: Jorunn Apeland, Kirkeveien 86, 1900 Fetsund
e-post: Jorunn.Apeland@felleskjopet.no, mobil 916 04 536, tlf.p. 63 88 43 24

Vararepresentant: 

Øvre Romerike

Styrerepresentant: Katrine Grønneberg, Idretten 11, 2068 Jessheim
e-post: katrine.groenneberg@gmail.com, mobil 415 12 049

Vararepresentant: Kari Schei, Lemenvegen 5, 2030 Nannestad
e-post.karischei8@gmail.com, mobil: 920 12 134