Styret 2019


Styret i Akershus Fylkeshusflidslag

Valgt på årsmøtet 23. mars 2019

Akershus Fylkeshusflidslag
e-post: akershusfhl@gmail.com
mobil: 992 32 919
Postadresse: Postboks 167, 2011 Strømmen
Besøksadresse: Strømsvn. 62, 2010 Strømmen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Akershus Fylkeshusflidslag har i 2019 et arbeidende styre uten leder.

Asker

Styrerepresentant: Siri Hedemark Bakke,
e-post: sirbakke@frisurf.no, mob. 414 42 353, tlf.p. 66 84 66 77

Vararepresentant: Jenny Akselsen
e-post: jakselsen@outlook.com mob. 905 84 952, tlf.p. 66 84 66 77

Bærum

Styrerepresentant: Anne Birte Monsen Sigtbakken
e-post: annebmsigt@outlook.com – mobil: 409 02 101

Vararepresentant: Gerd Ebert
e-post: gerdebe@online.no – mobil: 400 68 109 

Follo

Styrerepresentant: Synnøve Røysland, 1405 Langhus (signatur)
e-post: sr@finans2.no, mobil 416 63 729

Vararepresentant: Trude Wicklund, Søråsveien 12, 1430 Ås
e-post: trudewicklund@gmail.com, mobil 990 44 850

Nedre Romerike vest

Styrerepresentant: Ann Langøy,
e-post: annlangoy@hotmail.com, mobil 908 78 081

Vararepresentant: Inger Tallaksen
e-post: italla@online.no – mobil 951 09 819

Nedre Romerike Øst

Styrerepresentant: Jorunn Apeland
e-post: Jorunn.Apeland@felleskjopet.no, mobil 916 04 536

Vararepresentant: Eli Sundby
e-post: elisun3@hotmail.com – mobil 416 58 595

Øvre Romerike

Styrerepresentant: Turi Kobbhaug
e-post: turkobbh@online.no , mobil 974 17 949 

Vararepresentant: Kari Schei,
e-post.karischei8@gmail.com, mobil: 920 12 134