Æres dem som æres bør


På årsmøte i Asker husflidslag 13. februar tildelte styret i Asker Husflidslag hedersnål i gull med diplom fra Norges Husflidslag til Ragna Eriksen og Stine Sundbye, og utnevnte Turid Herland til æresmedlem.

Tekst og foto: Asker Husflidslag

Hedersnål i gull med diplom

Ragna Eriksen (t.v.) og Stine Sundbye

Ragna Eriksen

Ragna Eriksen begynte i 1988 å sy sommerbunaden til kunder. I 1994 hadde ”Asker og Bærum Budstikke” en føljetong over flere uker med sømbeskrivelse og billedserie ”Søm av Asker sommerbunad”. Denne serien var Ragna ansvarlig for. Bunaden ble da så populær at man bestemte å starte salg av klippesett. Ragna har siden den gang tatt seg av dette. Fra sitt hjem har hun levert ut klippesett og samtidig gitt veiledning og hjelp til alle som kom innom for å kjøpe. Samtidig sydde hun bunaden på bestilling.Hun har og i alle år stilt opp på vår årlige ”Stormønstring av husflid” og demonstrert og vist frem sommerbunaden. Alltid med en velvilje og glede.Vi ønsker med denne hedersnålen og takke henne for det flotte arbeidet hun har gjort for Laget og for den behagelige og hyggelige måten hun har tatt i mot alle som ønsket hjelp og råd i alle disse årene. Hun måtte trekke seg fra arbeidet i høst av helsemessige årsaker og har lært opp sin arvtaker på beste måte.

Stine Sundbye

Stine Sundbye kom til Asker Husflidslag i 1994 for å sy Asker Herrebunad, og etter et kurs starten hun opp som syerske og kurslærer. I tillegg ble hun ansvarlig for innkjøp og oppfølging av alle stoffene til Asker bunaden. Dette har vært en stor jobb. Da de fleste stoffene til bunaden er håndvevet har Stine holdt god kontakt med alle som vever for Laget, har fulgt opp at vi har fått riktig garn med rett farge fra spinneriene. Passet på at kvaliteten er god og vært med å videreføre den gode kvaliteten.Hun har og sørget for at de stoffene som spesialveves på fabrikk blir korrekt laget. I tillegg har hun utarbeidet flotte permer med garn og stoffprøver på alle våre bunadstoffer i 2 eksemplarer og utviklet fyldig bruksanvisning til søm av herrebunaden.Hun har holdt kurs i søm av Asker Herrebunad fra 1995 til 2011 både vår og høst og sydd herrebunaden kontinuerlig. I tillegg har hun delt sine erfaringer og lært opp andre syersker.Stine har med sin vennlighet og entusiasme blitt meget populær blant kursdeltagere og kunder.Hun har nå trukket seg fra dette arbeidet for å ta en annen jobb, men vi håper å se henne tilbake her senere.Og med det arbeidet hun har gjort er det lettere for andre å overta.

Æresmedlemskap

Turid Herland (t.v.) og Anne Sofie Breistein

Turid Herland

Turid ble valgt inn i styret i Asker Husflidslag i 1985 som sekretær og satt i 6 år, men måtte bli et år til da man ikke fant en erstatning. Da hun sluttet i styret gikk hun over i studiekomiteen og har siden sittet i denne komiteen. I 2001 ble hun nok en gang valgt inn i styret, hvor hun ble frem til 2007. I denne perioden ble hun også styrets representant i Husflidsmessekomiteen.

Da Turid gikk ut av styret fortsatte hun sitt arbeid i studie- og husflidsmesse-komiteen. Her er hun aktiv med praktiske oppgaver, inspirator og idé-utvikler. Turid er meget opptatt av det estetiske og passer på at Husflidsmessen holder den kvaliteten den skal ha. Hun tar ansvar, har erfaring og gjør et uvurderlig arbeid for Asker Husflidslag.Styret i Asker husflidslag vil takke Turid for det arbeidet hun har lagt ned i Husflidslaget og ser frem til mange flotte år sammen med henne.