VOFO i Akershus ønsker velkommen til kurs i voksenpedagogikk – denne gangen på ettermiddagstid


 

KURS I VOKSENPEDAGOGIKK

Onsdag 17.februar 2016 kl.15 – 19

Solheimsveien 62B, Lørenskog (FFO’s lokaler)

Kurset er laget for lærere, kursledere, kursarrangører, veiledere og andre interesserte som er knyttet til studieforbundene og medlemsorganisasjoner i Akershus.

Deltakerne vil tilegne seg kunnskap om og innsikt i ulike aspekter rundt fagfeltet voksnes læring, og om hvordan voksne lærer og motiveres for læring.

            Kurslærere er Sturla Bjerkaker, tidligere generalsekretær i VOFO

                                   Astrid Thoner, seniorrådgiver i VOFO

            Kurset er gratis!

            Frist for påmelding er tirsdag 9.februar

            PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Det er en del parkeringsplasser tilgjengelig.

For de som ønsker å bruke offentlig kommunikasjon anbefales www.ruter.no