Søk om penger til smale kurs!

  26.05.2024 Kl. 23:03  
I Akershus Husflidslags årsmøte 09.03.24 ble det avsatt kr 30.000,- i budsjettet til smale kurs.

Kriterierfor tildeling av støtte til smale kurs:
Støtte kan søkes for planlagte kurs som enten har rødlisteteknikk, har dyre kurslærere, er smale eller har forventet lavt deltakerantall.

Søkndsfrist er satt til 01.08.24. Søknad sendes akershusfhl@gmail.comVis alle nyheter